Βιβλιογραφικό Σύστημα APA Style - 7η Έκδοση με παραδείγματα (APA 7th Edition Citation Guide)

apa 7 StyleAPA 7th Edition Manual: Source https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition

Ακολουθεί ένας πλήρης οδηγός παρουσίασης του βιβλιογραφικού συστήματος APA Style (7η έκδοση) ο οποίος έχει αρκετές διαφορές από την προηγούμενη (APA 6η έκδοση).

Οι πηγές είναι υποχρεωτικές σε κάθε είδους ακαδημαικό σύγγραμμα, φοιτητική εργασία, έρευνα, μελέτη. *Ειδικότερα στις εργασίες του ΕΑΠ και στα μεταπτυχιακά τμήματα δίνεται μεγάλη έμφαση στη σωστή χρήση της βιβλιογραφίας.

Ο τρόπος που έχει συνταχθεί ο οδηγός έχει γίνει έτσι ώστε να σας βοηθήσει να βρείτε άμεσα αυτό που ψάχνετε, χωρίς να χρειάζεται να τον διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό.

Σε κάθε τύπο βιβλιογραφίας παρατίθενται αρχικά η δομή που χρειάζεται να έχει η βιβλιογραφική πηγή, τόσο εντός κειμένου (ενδοκειμενική αναφορά), όσο και στον βιβλιογραφικό κατάλογο (η λίστα με όλη τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στο τέλος). Παρουσιάζεται πρώτα η δομή καιστη συνέχεια ένα παράδειγμα χρήσης της κάθε πηγής.

Γενικές Οδηγίες για Ενδοκειμενική Αναφορά / Παραπομπή εντός κειμένου

Οι ενδοκειμενικές αναφορές ή παραπομπές χρησιμοποιούνται όταν αναφέρουμε τις ιδέες κάποιου άλλου συγγραφέα ή γενικότερα πληροφορίες που έχουμε βρει και θέλόυμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Αυτό γίνεται είτε με παράφραση (δηλαδή γράφουμε με δικά μας λόγια αυτά που θέλουμε να αναφέρουμε από τις ιδέες του συγγραφέα) είτε με αυτούσια αντιγραφή. Φυσικά και στις δύο περιπτώσεις παραθέτουμε την πηγή γιατί διαφορετικά αυτό θεωρείται λογοκλοπή.

Οι ενδοκειμενικές πηγές έχουν την εξής βασική δομή (Επίθετο, έτος) και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με έναν από τους εξής δύο τρόπους μέσα στο κείμενο:

α) στο τέλος της πρότασης π.χ. Κείμενο…. (Burgess, 2019).

β) Εντός της πρότασης: π.χ.  Ο Burgess (2019) αναφέρει ότι… ή Σύμφωνα με τον Burgess (2019)…

Σε περίπτωση που αναγράφεται αυτούσιος λόγος εντός εισαγωγικών, προστίθεται πάντα ο αριθμός της σελίδας μετά το έτος. Πχ. (Burgess, 2019, p. 147).

Παραδείγματα χρήσης:

 1. ‘’Το αποτέλεσμα είναι είτε η γονιδιακή επαγωγή είτε η γονιδιακή αποσιώπηση, με το δεύτερο να συναντάται πιο συχνά στην περίπτωση της μεθυλίωσης’’ (Bernstein, 2007, p. 74).
 2. Κατά τον Bernstein (2007, p. 74), ‘’το αποτέλεσμα είναι είτε η γονιδιακή επαγωγή είτε η γονιδιακή αποσιώπηση, με το δεύτερο να συναντάται πιο συχνά στην περίπτωση της μεθυλίωσης’’ ή  Κατά τον Bernstein (2007), ’το αποτέλεσμα είναι είτε η γονιδιακή επαγωγή είτε η γονιδιακή αποσιώπηση, με το δεύτερο να συναντάται πιο συχνά στην περίπτωση της μεθυλίωσης’’ (p. 74).

Εάν παραπέμπουμε σε ελληνική πηγή, τότε το p. μετατρέπεται σε σ. και κατόπιν τοποθετούμε τον αριθμό της σελίδας, για παράδειγμα (Bernstein, 2007, p. 74) ή (Σιδέρη, 2019, σ. 74).

Εάν παραπέμπουμε σε ένα εύρος σελίδων, τότε παρατίθεται ως εξής: pp. + εύρος σελίδων ή σσ. + εύρος σελίδων, για παράδειγμα (Bernstein, 2007, pp. 74-76) ή (Σιδέρη, 2019, σσ. 74-76).

 

Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος ο αριθμός σελίδας

Χρησιμοποιούμε αριθμό παραγράφων (βλ. Παράδειγμα 1.). Αν δεν είναι ήδη αριθμημένες οι παράγραφοι, τότε μετρήστε τις χειροκίνητα και συμπεριλάβετε τον αριθμό παραγράφου μετά από την επικεφαλίδα (βλ. Παράδειγμα 4). Αν δεν υπάρχει ο αριθμός παραγράφου, τότε χρησιμοποιούμε την επικεφαλίδα της ενότητας (βλ. Παράδειγμα 3). Σε οπτικοακουστικές πηγές, χρησιμοποιούμε το χρονικό σημείο που σταματά ο ήχος (βλ. Παράδειγμα 2).

Για παράδειγμα:

1. Roberts (2012, para. 4) stated that …. (χρήση αριθμού παραγράφου)

2. People make ‘’sweeping inferences and judgments from body language’’ (Cuddy, 2012, 2:12). (χρήση χρονικού σημείου)

3. Jones (2008, Introduction section) refers that …. (χρήση τίτλου επικεφαλίδας)

4. Since ‘’positive emotions are both an end’’ (Anderson, 2005, Discussion section, para. 2).  

 

Αν τα λόγια που θέλετε να παραθέσετε αυτούσια υπερβαίνουν τις 40 λέξεις

Ξεκινάτε σε μια νέα γραμμή, χρησιμοποιείτε διπλό διάστιχο και εσοχή 0.5 ίντσες από το αριστερό περιθώριο. Μην χρησιμοποιήσετε εισαγωγικά. Αφού παραθέσετε αυτό το αυτούσιο κείμενο, τότε στο τέλος, τοποθετήστε τη βιβλιογραφική πηγή με τον αριθμό σελίδας ή τον αριθμό παραγράφου σε παρένθεση, όπως θα κάνατε σε κάθε άλλη περίπτωση αλλά, μετά από την τελευταία τελεία!

Παράδειγμα:

Mullane (2006) stated that:

If any similar qualitative research is to be undertaken in the future, then stringent controls

should be put in place to ensure such statistical anomalies do not occur through lack of

methodological rigor, particularly through corruption of data inadequately stored and

processed. (p. 66)

 

Όταν θέλετε να παραπέμψετε ταυτόχρονα σε περισσότερες από μια πηγές

Πρέπει να τις τοποθετήσετε όλες ενδοκειμενικά στην παρένθεση, τοποθετείστε τις με αλφαβητική σειρά, διαχωρίζοντας τη μια από την άλλη με το σύμβολο ;

Παράδειγμα

 • (Adams, 2019; Westinghouse, 2017)

Όταν οι πηγές προέρχονται από τον ίδιο συγγραφέα, τότε τις διαχωρίζετε μεταξύ τους βάσει του έτους δημοσίευσης. Τοποθετείστε πρώτες τις πηγές που δεν διαθέτουν ημερομηνία.

Παράδειγμα

 • (Westinghouse, n.d., 2017a, 2017b, 2019)

*n.d. = no date (n.d.) (αντίστοιχα στις ελληνικές χ.χ. = χωρίς χρονολογία)

Όταν θέλουμε να παραπέμψουμε ενδοκειμενικά σε έργα του ίδιου συγγραφέα με ίδιο έτος συμπεριλαμβάνουμε δίπλα στο έτος ένα μικρό γράμμα.

Παράδειγμα

 1. (Westinghouse, 2017a) ή (Westinghouse, 2017b)
 2. Westinghouse (2017a) ή Westinghouse (2017b)

Για πηγές που γνωρίζουμε τον μήνα, την ημέρα ή την εποχή έκδοσης μαζί με το έτος, τοποθετούμε πρώτα το έτος, μετά το κόμμα και τέλος, τον μήνα και την ημερομηνία. Μην συμπτύξετε κάτι από αυτά.

Παράδειγμα

 1. Όταν γνωρίζουμε μόνο το έτος: (2008)
 2. Όταν γνωρίζουμε το έτος και τον μήνα: (2012, Νοέμβριος)
 3. Όταν γνωρίζουμε το έτος και την ακριβή ημερομηνία: (2019, Αύγουστος 12)
 4. Όταν γνωρίζουμε το έτος και την εποχή: (2020, Spring/ Άνοιξη)

Γενικές Οδηγίες Βιβλιογραφία

Χρειάζεται να αναφερθεί, πως στον βιβλιογραφικό κατάλογο, οι πηγές καλό θα είναι να χωρίζονται σε ελληνικές (Ελληνική Βιβλιογραφία) και ξένες (Ξένη/ Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία), τοποθετημένες πάντα σε αλφαβητική σειρά.

*Μην συμπεριλάβετε ως εκδότη ονόματα επιχειρήσεων (Inc., Ltd., LLC).

**Μην συμπεριλάβετε τόπο έκδοσης όπως θα δείτε στα παραδείγματα που ακολουθούν.

Παρακάτω παρουσιάζεται κάθε περίπτωση που μπορεί να συναντήσει κάποιος θέλοντας να καταγράψει τις βιβλιογραφικές πηγές, συνοδευόμενη από παραδείγματα τόσο ελληνικής, όσο και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.

 

Βιβλίο με έναν συγγραφέα

Η ενδοκειμενική παραπομπή: Η δομή είναι (Επίθετο συγγραφέα, έτος δημοσίευσης) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους εξής δύο τρόπους μέσα στο κείμενο:

Παραδείγματα:

 • Το αποτέλεσμα είναι είτε η γονιδιακή επαγωγή είτε η γονιδιακή αποσιώπηση, με το δεύτερο να συναντάται πιο συχνά στην περίπτωση της μεθυλίωσης (Bernstein, 2007).
 • Κατά τον Bernstein (2007), το αποτέλεσμα είναι είτε η γονιδιακή επαγωγή είτε η γονιδιακή αποσιώπηση, με το δεύτερο να συναντάται πιο συχνά στην περίπτωση της μεθυλίωσης.

 

Βιβλιογραφική αναφορά:

Δομή: Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματος. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος Βιβλίου. Έκδοση.

Παράδειγμα:

 • Burgess, R. (2019). Rethinking global health: Frameworks of power. Routledge.
 • Γκότοβος, Α. (2002). Εκπαίδευση και ετερότητα. Ζητήματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Μεταίχμιο.

 

*Όταν ο συγγραφέας είναι και ο εκδότης της πηγής αυτής, παραλείψτε τον εκδότη από την πηγή. Δεν είναι απαραίτητο να το σημειώσετε δυο φορές όταν χρησιμοποιείτε ως βιβλιογραφική πηγή ένα βιβλίο, ένα ebook ή στίχους από ακουστικό βιβλίο.

Παράδειγμα

 • Γκότοβος, Α. (2002). Εκπαίδευση και ετερότητα. Ζητήματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής.

 

**Προσέξτε καθώς η ημερομηνία είναι εντός παρένθεσης και ο τίτλος είναι με πλάγια γράμματα.

 

Βιβλίο με δύο συγγραφείς

Παραπομπή εντός κειμένου με δύο τρόπους

Η Δομή:

 • (Επίθετο συγγραφέα & Επίθετο συγγραφέα, έτος δημοσίευσης)
 • Επίθετο συγγραφέα & Επίθετο συγγραφέα (έτος δημοσίευσης)

Παραδείγματα:

 • Στο τέλος της πρότασης ή της παραγράφου (Leviathan & Green, 2010)
 • Οι Leviathan και Green, (2010) υποστηρίζουν ότι…

*Ισχύει ό,τι έχει προαναφερθεί αναφορικά με τις ενδοκειμενικές αναφορές.

 

Στον βιβλιογραφικό κατάλογο

Επίθετο, Αρχικό ονόματος., & Επίθετο, Αρχικό ονόματος.  (Έτος). Τίτλος. Έκδοση.

Παραδείγματα:

 • Leviathan, D., & Green, J. (2020). Will Grayson. Penguin Group.
 • Κατσούλης, Φ., & Χαλικιά, Ι. (2007). Εισαγωγή στην εκπαίδευση των μαθητών με μερική ή ολική απώλεια όρασης. Μεταίχμιο.

 

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ προσέξτε καθώς η ημερομηνία είναι εντός παρένθεσης και ο τίτλος είναι με πλάγια γράμματα.

 

Βιβλίο με τρεις ή περισσότερους συγγραφείς

Eνδοκειμενική παραπομπή: (Επίθετο πρώτου και συν. - et al. αν είναι ξένη βιβλιογραφία-, έτος).

 • στο τέλος της πρότασης π.χ. Κείμενο….  (Shami et al., 2011).
 • Εντός της πρότασης: π.χ. Οι Shami et al. (2011), θεωρούν ότι…

Βιβλιογραφική αναφορά: Επίθετο, Αρχικό ονόματος., Επίθετο, Αρχικό ονόματος, & Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (Έτος). Τίτλος. Έκδοση.

Παράδειγμα:

Shami, J., Flynn, D., & Hester, M.T. (2011). The Oxford handbook of John Donne. Oxford University Press.

 

Βιβλίο με επιμελητή

Eνδοκειμενική παραπομπή: (Επίθετο, έτος).

 • στο τέλος της πρότασης π.χ. Κείμενο… π.χ. (Zedeck, 2011).
 • Εντός της πρότασης: π.χ. Ο Zedeck (2011) υποστηρίζει ότι…

Βιβλιογραφική αναφορά: Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (Επιμ. / Ed.). (Έτος). Τίτλος. Τόπος: Έκδοση.

Παράδειγμα:

Zedeck, S. (Ed.). (2011). APA handbook of industrial and organizational psychology. American Psychological Association.

 

Βιβλίο με συγγραφέα και επιμελητή

Eνδοκειμενική παραπομπή: (Επίθετο συγγραφέα, έτος).

 • στο τέλος της πρότασης π.χ. Κείμενο… (Meadows, 2008).
 • Εντός της πρότασης:  π.χ. o Meadows (2008) αναφέρει ότι…

Βιβλιογραφική αναφορά:  Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματος, (Έτος). Τίτλος. ( Αρχικό ονόματος, Επίθετο επιμελητή, Επιμ/ Ed.) Έκδοση.

Παράδειγμα:

Meadows, D. H. (2008). Thinking in systems: A primer (D. Wright, Ed.). Chelsea Green Publishing.

 

Ομάδα συγγραφέων

Eνδοκειμενική παραπομπή: (Όνομα ομάδας, έτος).

 • στο τέλος της πρότασης π.χ. Κείμενο… (National Institute of Mental Health [NIMH], 2007).
 • Εντός της πρότασης:  π.χ. Σύμφωνα με το National Institute of Mental Health [NIMH] (2007)

Βιβλιογραφική αναφορά:  Όνομα ομάδας. (Έτος). Τίτλος. Έκδοση.

Παράδειγμα:

National Institute of Mental Health. (2007). Always embarrassed: Social phobia (social anxiety disorder). National Institutes of Health.

 

Λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια

Eνδοκειμενική παραπομπή: (Επίθετο συγγραφέα, έτος).

 • στο τέλος της πρότασης π.χ. Κείμενο…  (VandenBos, 2007).
 • Εντός της πρότασης: π.χ. Ο VandenBos (2007) διατείνεται ότι…

Βιβλιογραφική αναφορά: Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (Έτος). Τίτλος. Τόπος: Έκδοση.

Παράδειγμα:

VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC: American Psychological Association.

 

Λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια σε ηλεκτρονική μορφή

Eνδοκειμενική παραπομπή: (Επίθετο συγγραφέα/ ομάδα συγγραφέων, έτος/ n.d. εάν δεν αναφέρεται το έτος).

 • στο τέλος της πρότασης π.χ.  Κείμενο… (Merriam-Webster, n.d.).
 • Εντός της πρότασης: π.χ. οι Merriam-Webster (n.d) υποστηρίζουν…

Βιβλιογραφική αναφορά: Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματος/ ομάδα συγγραφέων. (Έτος / n.d. εάν δεν αναφέρεται το έτος). Τίτλος. Ανακτήθηκε στις (ημερομηνία)  από URL .

Παράδειγμα:

Merriam-Webster. (n.d.). Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved May 5, 2019, from https://www.merriam-webster.com/

 

Άρθρο σε περιοδικό με έναν συγγραφέα

Eνδοκειμενική παραπομπή: (Επίθετο συγγραφέα, έτος).

 • στο τέλος της πρότασης π.χ.  Κείμενο… (Klimoski, 2009).
 • Εντός της πρότασης: Π.χ. Σύμφωνα με τον Klimoski (2009)

Βιβλιογραφική αναφορά: Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (Έτος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου,( αριθμός τεύχους), αριθμοί σελίδων. Εάν υπάρχει doi, τοποθετείται με τη μορφή συνδέσμου (https://doi.org/xx-xxxxxxxxx

Παραδείγματα:

Klimoski, R.S. (2009). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.

 

Άρθρο σε περιοδικό με δύο συγγραφείς

Eνδοκειμενική παραπομπή: (Επίθετο & Επίθετο, έτος).

 • στο τέλος της πρότασης π.χ.  Κείμενο… (McCauley & Christiansen, 2019).
 • Εντός της πρότασης: π.χ. Οι McCauley και Christiansen, (2019) υποστηρίζουν…

Βιβλιογραφική αναφορά: Επίθετο, Αρχικό ονόματος., & Επίθετο, Αρχικό ονόματος.  (Έτος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου,(αριθμός τεύχους), αριθμοί σελίδων. Εάν υπάρχει doi, τοποθετείται με τη μορφή συνδέσμου (https://doi.org/xx-xxxxxxxxx).

Παράδειγμα:

McCauley, S.M., & Christiansen, M.H. (2019). Language learning as language use: A cross-linguistic model of child language development. Psychological Review, 126(1), 1-51. https://doi.org/10.1027/rev0000126

 

Άρθρο σε περιοδικό με τρεις ή περισσότερους συγγραφείς

Eνδοκειμενική παραπομπή

(Επίθετο πρώτου συγγραφέα και συν., / et al., αν πρόκειται για ξενόγλωσση βιβλιογραφία, έτος).

α) στο τέλος της πρότασης π.χ.  Κείμενο…  (Herbst-Damm et al., 2005).

β) Εντός της πρότασης:  Πχ. Σύμφωνα με τους Herbst-Damm et al. (2005)

 

Βιβλιογραφική αναφορά

Επίθετο, Αρχικό ονόματος., Επίθετο, Αρχικό ονόματος.  & Επίθετο, Αρχικό ονόματος.  (Έτος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού,  αριθμός τόμου,( αριθμός τεύχους), αριθμοί σελίδων. Εάν υπάρχει doi, τοποθετείται με τη μορφή συνδέσμου (https://doi.org/xx-xxxxxxxxx).

Παράδειγμα:

Herbst-Damm, K. L., Bell., M., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24(1), 225- 229. https://doi.org/10.1037/0278-133.24.2.225

 

Άρθρο σε online περιοδικό

Eνδοκειμενική παραπομπή

(Επίθετο συγγραφέα, έτος).

α) στο τέλος της πρότασης π.χ.  Κείμενο…  (Bergeson, 2019).

β) Εντός της πρότασης:  π.χ. ο Bergeson (2019) θεωρεί πως…

 

Βιβλιογραφική αναφορά

Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (έτος, Μήνας, ημέρα) . Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου,(αριθμός τεύχους), αριθμοί σελίδων. Εάν υπάρχει doi, τοποθετείται με τη μορφή συνδέσμου (https://doi.org/xx-xxxxxxxxx).

Παράδειγμα:

Bergeson, S. (2019, January 4). Really cool neutral plasmas. Science, 363(6422), 33- 34. https://doi.org/10.1126/science.aau7988

 

Άρθρο σε online εφημερίδα

Eνδοκειμενική παραπομπή

(Επίθετο συγγραφέα, έτος).

α) στο τέλος της πρότασης π.χ.  Κείμενο… (Guarino, 2017).

β) Εντός της πρότασης:  π.χ. ο Bergeson (2019) διατυπώνει την άποψη ότι…

 

Βιβλιογραφική αναφορά

Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (έτος, Μήνας, ημέρα) . Τίτλος άρθρου. Τίτλος εφημερίδας. URL

π.χ. Guarino, B. (2017, December 4). How will humanity react to alien life? Psychologists have some predictions. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/12/04/how-will-humanity-react-to-alien-life-psychologists-have-some-predictions

 

Πρακτικά συνεδρίου

Eνδοκειμενική παραπομπή

(επίθετο εισηγητή, έτος).

α) στο τέλος της πρότασης π.χ.  Κείμενο… (Fistek et al., 2017).

β) Εντός της πρότασης:  π.χ. Σύμφωνα με τους Fistek et al. (2017)

 

Βιβλιογραφική αναφορά

Επίθετο, Αρχικό ονόματος., Επίθετο, Αρχικό ονόματος. & Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (Έτος, Μήνας ημέρα). Τίτλος εισήγησης [πρακτικά συνεδρίου]. Τίτλος συνεδρίου, Τόπος. DOI ή URL αν υπάρχει.

Παράδειγμα:

Fistek, A., Jester, E., & Sonnenberg, K. (2017, July 12-15). Everybody’s got a little music in them: Using music therapy to connect, engage, and motivate [Conference session]. Autism Society National Conference, Milwaukee, WI, United States. https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/Session9517.html

 

Μεταπτυχιακή- Διδακτορική Διατριβή

Eνδοκειμενική παραπομπή:

(επίθετο, έτος).

α) στο τέλος της πρότασης π.χ.  Κείμενο… (Hollander, 2017).

β) Εντός της πρότασης:  π.χ.  Ο Hollander (2017) θεωρεί ότι…

 

Βιβλιογραφική αναφορά

Επίθετο, Αρχικό ονόματος (Έτος). Τίτλος διατριβής. (Μεταπτυχιακή ή Διδακτορική διατριβή, Όνομα Πανεπιστημίου). Βάση ανάκτησης, αποθετήριο ή διαθέσιμο URL.

Παράδειγμα:

Hollander, M.M. (2017). Resistance to authority: Methodological innovations and new lessons from the Milgram experiment (Publication No. 10289373) [Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison]. ProQuest Dissertations and Theses Global.

 

Κυβερνητική αναφορά

Eνδοκειμενική παραπομπή

(Φορέας, έτος).

α) στο τέλος της πρότασης π.χ.  Κείμενο… (National Cancer Institute, 2018).

β) Εντός της πρότασης: π.χ. Σύμφωνα με το National Cancer Institute (2018)…

 

Βιβλιογραφική αναφορά

Φορέας. (Έτος). Τίτλος αναφοράς. (Αρ. αναφοράς αν υπάρχει). Τμήμα  (αν υπάρχει). URL

Παράδειγμα:

National Cancer Institute. (2018). Facing forward: Life after cancer treatment (NIH Publication No. 18-2424). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/patient-education/life-after-treatment.pdf

 

Ιστοσελίδα

Eνδοκειμενική παραπομπή

(Επίθετο συγγραφέα, έτος).

α) στο τέλος της πρότασης π.χ.  Κείμενο… (Monaghan, 2019).

β) Εντός της πρότασης: π.χ.  Ο Monaghan (2019) επιχειρηματολογεί σχετικά με…

 

Βιβλιογραφική αναφορά

Επίθετο, Αρχικό ονόματος.  (Έτος, Μήνας ημέρα). Τίτλος άρθρου . Τίτλος σελίδας. URL.

Παράδειγμα:

Monaghan, Ε. (2019, December 10). 5 reasons modern work from home is still possible in 2021. SBS-Stuides. https://www.sbs-studies.gr

 

Ιστοσελίδα χωρίς συγγραφέα και έτος

Eνδοκειμενική παραπομπή

(Όνομα ιστοσελίδας, n.d.).

α) στο τέλος της πρότασης π.χ.  Κείμενο… (Athletics New Zealand, n.d.).

β) Εντός της πρότασης: π.χ.  Σύμφωνα με στοιχεία της Athletics New Zealand (n.d.)…

 

Βιβλιογραφική αναφορά

Όνομα ιστοσελίδας. (n.d). Τίτλος άρθρου. URL

Παράδειγμα:

Athletics New Zealand. (n.d.). Form a new club. https://www.sbs-studies.gr

 

 

Πίνακες με APA

Table 1

Sales of Apparel by Category, % Volume Growth 2006-2011

pinakas-me-apa-7

Note. From Stress Management and Prevention: Applications to Daily Life, (p.13) by D.D. Chen, and J.A Kottler, 2012, Taylor and Francis.

 

*Αυτό είναι ένα παράδειγμα πίνακα που έχει παρθεί από κάποιο άλλο έργο. Δίπλα από τον τίτλο Table/Πίνακας, τοποθετείται ο αριθμός του πίνακα, αν είναι ο πρώτος που έχει χρησιμοποιηθεί στην εργασία, τοποθετείται ο δείκτης 1, αν είναι ο δεύτερος, το 2 κ.ο.κ.

**Ο τίτλος πρέπει να είναι περιγραφικός, σε πλάγια γραφή και κάθε πρώτο γράμμα των λέξεων χρειάζεται να γραφεί με κεφαλαίο γράμμα.

***Η σημείωση (note) για αυτόν τον τύπο περιέχει τα συνήθη στοιχεία για μια αναφορά βιβλίου (βιβλίο, τίτλος, συγγραφέας, ημερομηνία και εκδότης, καθώς και ο αριθμός σελίδας όπου εμφανίζεται η εικόνα στο βιβλίο. Οι σημειώσεις (note)  περιέχουν επιπλέον εξήγηση που απαιτείται για να συνοδεύσει το σχήμα ή τον πίνακα επίσης ως πληροφορίες αναφοράς. Η λέξη Σημείωση (note)  είναι με πλάγια γραφή.

Τους πίνακες εκτός από την αναφορά τους ως Πίνακας 1 κτλπ μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε και σαν πηγές και οπωσδήποτε να τους αναφέρετε και στον βιβλιογραφικό κατάλογο με τους εξής τρόπους:

Παραπομπή εντός κειμένου

(Επίθετο Συγγραφέα/ Όνομα Ιστοσελίδας, έτος) εδώ (Chen & Kottler, 2012)

Στον βιβλιογραφικό κατάλογο

Επίθετο Συγγραφέα, αρχικό ονόματος. (έτος). Τίτλος Πίνακα. Εκδοτικός Οίκος.

Chen, D. D., & Kottler, J. A. (2012). Stress management and prevention: Applications to daily life. Taylor and Francis Group.

 

Εργαλείο Σύνταξης Βιβλιογραφικών Παραπομπών

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το Microsoft Word για τη σύνταξη των εργασιών σας, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και το ενσωματωμένο εργαλείο πηγών/βιβλιογραφίας που σας προφέρει η εφαρμογή. Μπορείτε να δείτε πλήρη οδηγό πατώντας εδώ: Οδηγός Εισαγωγής βιβλιογραφίας στο MS Word

Εκτός από τον οδηγό του κάθε τρόπου παραπομπής και βιβλιογραφίας, μπορείτε να βρείτε στον επόμενο σύνδεσμο, ένα εργαλείο σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών το οποίο θα σας βοηθήσει να κάνετε ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να συνταχθεί η κάθε πηγή. Πατήστε στον επόμενο σύνδεσμο: Εργαλείο Σύνταξης Παραπομπών

ptyxiakes ergasies sbs studies foititiko frontistirio

Όλες μας οι υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να προάγουν τη μάθηση και να ενισχύσουν τις γνώσεις των φοιτητών. Με εμπειρία 10+ ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούμε να εγγυηθούμε για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Δείτε τα σχόλια των πελατών μας και τα βραβεία μας. Με βάση την πελατο-κεντρική μας πολιτική, κάθε απόφαση που λαμβάνουμε έχει σαν στόχο την καλύτερη ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Βραβείο αριστείας, ποιότητας και εξυπηρέτησης για τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες:

sbs studies awards 2020 banner

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή! Τα στοιχεία που ζητάει το SBS Studies ΔΕΝ μοιράζονται με κανέναν και η συλλογή τους έχει σαν μοναδικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα στοιχεία σας μεταφέρονται με ασφάλεια μέσω HTTPS όπως μπορείτε να δείτε και στην γραμμή διεύθυνσης μαζί με το χαρακτηριστικό εικονίδιο-λουκέτο.

https ssl asfaleia

Η χρήση του SBS Studies και όλων των υπηρεσιών είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα εκπαιδευτικά πρότυπα και δεν παραβιάζει κανέναν από τους διακηρυχθέντες εκπαιδευτικούς κανονισμούς εφόσον τηρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής χρήσης των υπηρεσιών.

DMCA.com Protection Status

008 graduation 011 pencil