Όροι Χρήσης

  1. Γενικά

Η ατομική επιχείρηση «Καραντόλα Αναστασία» με διακριτικό τίτλο "SBS Studies", ΑΦΜ 127219399 και έδρα στην Καβάλα (υπάγεται στη ΔΟΥ Καβάλας) χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες προώθησης "www.sbs-studies.com", "www.sbs-studies.gr", "www.netsatisfy.gr" και "www.netsatisfy.com", στη συνέχεια των όρων θα αποκαλείται και ως "εταιρεία", προκειμένου να παρουσιάσει τις υπηρεσίες της και έχοντας σαν πρώτο μέλημα τη νόμιμη λειτουργία της και τη σωστή αντιμετώπιση των μελών - χρηστών της ιστοσελίδας της και των υπηρεσιών της παραθέτει παρακάτω τους όρους και τις συνθήκες της λειτουργίας της. Η χρήση των άνω ιστοτόπων και των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

Το περιεχόμενο, η μορφή, το είδος και οι όροι των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται και παρέχονται μέσω των ιστοτόπων μας διατίθενται «ως έχουν». Η εγγραφή των μελών αλλά και οποιαδήποτε άλλη εν γένει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας αποτελεί συγκατάθεση, μέσω της ψηφιακής υπογραφής αυτών στους εκάστοτε διαμορφωμένους όρους χρήσης των άνω ιστοτόπων, που λογίζονται στο σύνολό τους ως ουσιώδεις. Συνίσταται λοιπόν, η προσεκτική και αναλυτική μελέτη αυτών πριν την αποδοχή τους από τα υποψήφια μέλη-χρήστες. Με την εγγραφή τους, τα μέλη δηλώνουν υπεύθυνα και αποδέχονται τον απόλυτα προσωποπαγή χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες προορίζονται αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση τους και δεσμεύονται να απέχουν από κάθε είδους παράνομη χρήση, μεταβίβαση και αναπαραγωγή τους σε τρίτους. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε περίπτωση λογοκλοπής ή ακαδημαϊκής απάτης εκ μέρους του χρήστη. Η εταιρεία μας αποποιείται κάθε σχετικής ευθύνης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπόλογη για την περαιτέρω χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας από τον εκάστοτε χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για σχετικές ενέργειές του, που θίγουν την κοινοτική και ελληνική έννομη τάξη .

  1. Αλλαγή Όρων

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών μετά από έγκαιρη προηγούμενη ενημέρωση των μελών της, τα οποία θα ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ανακοινώσεις μέσα από το σύστημα διαχείρισης των μελών. Η από μέρους του χρήστη συνέχιση της χρήσης αυτών μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής του περιεχομένου τους συνεπάγεται τη σιωπηρή αποδοχή και μη εναντίωσή του στις εκάστοτε αλλαγές. Οι εκκρεμείς και ήδη εγκεκριμένες υπηρεσίες δεν θα επηρεάζονται από τις νεότερες τροποποιήσεις. 

  1. Πνευματικά Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται αναρτημένο στους άνω ιστοτόπους μας καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων, ενδεικτικώς αναφερομένων προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας. Σε αυτήν ανήκουν άλλωστε, όλες οι  σελίδες που προέρχονται συλλήβδην τα menu και submenu της, φωτογραφικό υλικό, banners, λογότυπα, σχεδιαγράμματα, πίνακες, γραφικά και το περιεχόμενο (κείμενα) των παρεχόμενων υπηρεσιών ή ενημερωτικών σελίδων της. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οποιαδήποτε ενέργεια πώλησης, αντιγραφής, διανομής, εκτέλεσης, μετάφρασης, τροποποίησης, περίληψης, αποθήκευσης, αναδημοσίευσης, κατεβάσματος σε ηλεκτρονικό μέσο (download) και γενικά η οποιαδήποτε απευθείας χρήση του παραπάνω περιεχομένου απαγορεύεται ρητά έκτος εάν υπάρχει έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της εταιρείας ή νόμιμου εκπροσώπου αυτής.

  1. Ιδιωτική Ευθύνη

Οι υπηρεσίες της εταιρείας δεν έχουν σκοπό ούτε και θίγουν οποιοδήποτε νόμο και επιπλέον δεν προτείνουν ούτε παροτρύνουν έμμεσα ή άμεσα τον οποιοδήποτε χρήστη – επισκέπτη σε παράνομη ή μη σύννομη χρήση των υπηρεσιών της. Κάθε χρήστης – επισκέπτης οφείλει να ενεργεί και να χρησιμοποιεί με σύνεση τις υπηρεσίες της εταιρείας και τα προϊόντα αυτής, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους άλλωστε θα έχει ήδη αποδεχτεί. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ή προϊόντων της με κακόβουλο τρόπο εκ μέρους των χρηστών – επισκεπτών της. Η φύση της εταιρείας και όλων των υπηρεσιών της βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τα εκπαιδευτικά πρότυπα και δεν παραβιάζει κανέναν από τους διακηρυχθέντες εκπαιδευτικούς κανονισμούς.

  1. Διαφήμιση – Προώθηση

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει διαφημιστικό – προωθητικό υλικό στα εγγεγραμμένα μέλη της σελίδας της. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η ενημέρωση των χρηστών για τα νέα της εταιρείας αλλά και την ύπαρξη καινούριων προϊόντων και προσφορών για τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες της. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποστέλλει αυτό το διαφημιστικό υλικό με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail) ή άλλων μέσων, ώστε αυτό να είναι προσωπικό και να εξασφαλίζεται η απόλυτη εχεμύθεια των στοιχείων των πελατών της. Τα διαφημιστικά μπορεί κάποιες φορές να αποτελούν κουπόνια προσφορών τα οποία θα είναι προσωπικά ή και γενικά που θα απευθύνονται σε όλους τους πελάτες και τα εγγεγραμμένα μέλη.

  1. Σύνεση Πράξεων – Υποχρεώσεις Μελών – Επισκεπτών

Όλοι οι χρήστες-μέλη των ιστοτόπων μας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους ελληνικούς νόμους και διατάξεις τόσο του κοινοτικού όσο και του διεθνούς δικαίου. Οι χρήστες ευθύνονται απόλυτα για τις παράνομες ή κακόβουλες ενέργειές τους και σε κάθε περίπτωση που θα έχει την δυνατότητα να δημοσιεύει κείμενα σε οποιαδήποτε μορφή είτε μέσο κάποιου shoutbox είτε forum είτε chat είτε ακόμη σε περίπτωση που ανταλλάσει προσωπικά μηνύματα ή μηνύματα με τους εκπροσώπους της εταιρείας. Οφείλει να είναι ευπρεπής και σε κάθε περίπτωση να έχει επίγνωση των πράξεων του. Κατ΄ επέκταση οποιαδήποτε συνομιλία υπόκειται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE). Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράβασης αυτών των κανόνων η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα να διαγράψει το μέλος – χρήστη και με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της να λάβει κάθε νόμιμη ενέργεια εναντίον και προς συμμόρφωση των παραβατών.

  1. Λογαριασμοί Χρηστών

Οι χρήστες κατά τη δημιουργία του λογαριασμού τους οφείλουν να παρουσιάζουν αληθή στοιχεία στη φόρμα εγγραφής,  στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν όλα τα πεδία που ζητούνται. Σε περίπτωση αλλαγής κάποιων από τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρήσει, οφείλουν να ενημερώνουν τον λογαριασμό τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ο νέος χρήστης δέχεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα με όλα τα προσωπικά του στοιχεία. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την καλή διατήρηση του λογαριασμού τους, δεν ενδείκνυται να δίνουν τους κωδικούς τους σε τρίτα πρόσωπα και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε ενέργεια που έχει γίνει παρά την θέληση τους να ενημερώνουν την εταιρεία.  Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καμία πράξη των μελών της μεταξύ άλλων και στην περίπτωση ανεβάσματος (uploading) οποιουδήποτε περιεχομένου αντίθετου με τους νόμους του ΙΝΤΕΡΝΕΤ και των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή οποιαδήποτε προσβλητικού ή διαστρεβλωμένου κειμένου. Η εταιερία δεν φέρει καμία ευθύνη για προσωπικές απόψεις ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μεταξύ των μελών καθώς δεν μπορεί να επιβλέπει όλη την μεταξύ τους επικοινωνία. Ο κάθε λογαριασμός φέρει την ευθύνη των πράξεών του. Από την άλλη, η εταιρεία υποχρεούται να κρατά τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών της μόνο για προσωπική της χρήση για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων. Επίσης, η εταιρεία υποχρεούται να μην μοιράζεται αυτά τα δεδομένα με τρίτες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα. Ο μόνος τρόπος χρήσης των στοιχείων αυτών είναι για στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν τη χρήση της σελίδας και των υπηρεσιών.

  1. Όροι Πώλησης Προϊόντων και Υπηρεσιών

Η χρήση του ιστότοπου της εταιρείας δεν έχει κανένα επιπλέον κόστος για το μέλος – επισκέπτη. Οι υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες για τους επισκέπτες κοστολογούνται κατόπιν ανάλυσης των απαιτήσεων του κάθε πελάτη και μόνο κατόπιν γραπτού αιτήματος του πελάτη. Όροι όπως "έργο", "εργασία", "μελέτη", "δοκίμιο" κ.α. παραπλήσιοι μπορεί να χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα όταν αναφέρεται μια προσφερόμενη υπηρεσία.

8.1. Όροι Περί Παροχής Δοκιμίων – Ερευνών

Ο διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας αποτελούν πρωτίστως μια πλατφόρμα μεσολάβησης μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών για την προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας και γνώσης, μέσω συμβουλευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και σύνταξης προτύπων απάντησης σε ερευνητικές αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος ερωτήσεις και δευτερευόντως μια πλατφόρμα παροχής ανάλογων υπηρεσιών.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στη διασύνδεση ενδιαφερόμενων ιδιωτών και εξειδικευμένων-καταρτισμένων επαγγελματιών για την μεταξύ τους παροχή υπηρεσιών σε ερευνητικά και γνωσιακά αντικείμενα γενικότερου ή ειδικότερου ενδιαφέροντος με τη μορφή συμβουλών, δοκιμιών, ειδικών εκθέσεων, αναλύσεων κτλ. Ο ρόλος μας συνίσταται και περιορίζεται σε αυτόν του διαμεσολαβητή, τόσο μέσω της επίτευξης επαφής μεταξύ των μελών μας όσο και με τη διασφάλιση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αμφότερων των μερών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εκ μέρους μας αναλυτικής και οριστικής κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της λειτουργίας μας ως εγγυητή της ομαλής και επιτυχούς συναλλαγής μεταξύ των μελών μας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν καθαρά εργαλειακό – συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως επιβοηθητικό υλικό για τον χρήστη στη διεξαγωγή της ακαδημαϊκής του έρευνας, προαγωγής της επιστημονικής γνώσης και εφαρμογής των επιστημονικών δεδομένων κατά τη συγγραφή ερευνητικών εργασιών. Ο χρήστης δηλώνει και αποδέχεται ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν και συνιστούν πρότυπα ενδεικτικών απαντήσεων σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ερωτήματα, με σκοπό την παροχή ερεθισμάτων και τη διαμόρφωση μιας στοιχειώδους ερευνητικής και γνωσιακής βάσης προς τη δημιουργία και παραγωγή προσωπικού και πρωτότυπου συγγραφικού έργου. Η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση τη βαθμολογική επίδοση του χρήστη. Η καλή χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας είναι αποκλειστική ευθύνη των τελικών χρηστών - πελατών και σε οποιαδήποτε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης, οποιαδήποτε ευθύνη βαραίνει τους ίδιους και όχι την εταιρεία.

Η εταιρεία αναλαμβάνει να ετοιμάσει πρότυπα δοκίμια και έρευνες για τους εκάστοτε χρήστες της. Οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση αυτών, απαγορεύεται ρητά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/93. Το παρεχόμενο υλικό προορίζεται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση, οπότε οι εκάστοτε ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν μόνο ως βιβλιογραφία ή ως ενδεικτικές λύσεις με σκοπό τη μάθηση και όχι να τα παρουσιάζουν ως δικά τους έργα. Η χρήση αυτών των δοκιμίων – εργασιών ως δικό τους δημιούργημα αποτελεί λογοκλοπή η οποία είναι παράνομη και σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζεται από την εταιρεία. Τα έγγραφα τα οποία κατά καιρούς θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της εταιρείας και είναι διαθέσιμα για κατέβασμα (download) αποκλειστικά και μόνο για ανάγνωση και μελέτη και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορική και κερδοσκοπική χρήση. Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα αγοράς δοκιμίων τα οποία αποστέλλονται ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή στην διεύθυνση του με κάποιο ψηφιακό μέσο το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή όπως επίσης και τα μεταφορικά. Στην πρώτη περίπτωση αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν υπάρχει κάποια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία όσον αφορά τα δοκίμια – έρευνες είναι κάθε φορά καθορισμένη με βάση των αριθμό των σελίδων, τη δυσκολία του θέματος, την ημερομηνία παράδοσης και το επίπεδο δυσκολίας του θέματος στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφία (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό). Την τιμή επίσης επηρεάζει η γλώσσα γραφής. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης του αναλαμβανόμενου έργου και της ολικής επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση που αυτή έχει προηγηθεί. Η εταιρεία  ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής της, μετά την συμφωνία από μεριάς του εκάστοτε πελάτη για την εκπόνηση οποιουδήποτε δοκιμίου στην συμφωνηθείσα τιμή. Συγκεκριμένα, ζητείται η κατάθεση μιας προκαταβολής ώστε να ξεκινήσει το έργο, το οποίο παραδίδεται τμηματικά. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η αποπληρωμή του ποσού, συνήθως σε δύο ή τρεις δόσεις οι οποίες προκαταβάλλονται προκειμένου ο κάθε πελάτης να λάβει το τελικό δοκίμιο όπως ορίζεται από την εταιρεία. Έτσι, ο εκάστοτε πελάτης μπορεί να δει αν αυτό που παραλαμβάνει του είναι αρεστό και τότε προχωρά στην επόμενη κατάθεση ώστε να ολοκληρωθεί το δοκίμιο. Στην περίπτωση που το τμήμα του έργου που παρέλαβε δεν του είναι αρεστό οφείλει να το αναφέρει άμεσα (την ίδια μέρα) ώστε η εταιρεία να προβεί σε διορθώσεις. Αν δεν αναφερθεί από τον πελάτη οποιαδήποτε αντίρρηση εντός μιας ή της επόμενης ημέρας, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η εταιρεία συνεχίζει το έργο της κανονικά σύμφωνα με την αρχική συμφωνία. Το παραπάνω ισχύει για όλες τις δόσεις. Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω,  επιστροφές χρηματικών ποσών γίνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Τέλος, τονίζουμε ξανά πως τα παραπάνω δοκίμια προορίζονται ΜΟΝΟ για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως βιβλιογραφία, ενδεικτικές λύσεις, αναφορές και αυστηρά για προσωπική χρήση. Στην περίπτωση που ο πελάτης χρησιμοποιήσει αυτούσιο ως δικό του κάποιο πρότυπο, διαπράττει λογοκλοπή και η οποιαδήποτε ευθύνη βαραίνει τον ίδιο. Κάθε πελάτης οφείλει να τηρεί την Πολιτική Καλής Χρήσης των υπηρεσιών της εταιρείας όπως γράφονται ΕΔΩ.

Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την τελική παράδοση του έργου στον πελάτη και εφόσον στο διάστημα αυτό δεν έχουν αναφερθεί παρατηρήσεις, το έργο θεωρείται επιτυχώς ολοκληρωμένο. Ως εκ τούτου η εταιρεία μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε αλλάγή, διορθώσεις, εάν δηλαδή αυτές ζητηθούν εκπρόθεσμα. Είναι υποχρέωση του κάθε πελάτη να ανταποκριθεί άμεσα στις ημερομηνίες για να υπάρξει και η υποστήριξη.

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι επιστροφές χρημάτων δε γίνονται για οποιαδήποτε λόγο παρά μόνο στην περίπτωση υπαναχώρησης από την μεριά της εταιρείας.

 

8.2 Χρήση λεξιλογίου και ακαδημαϊκών όρων 

Η χρήση λέξεων και φράσεων όπως "πτυχιακή εργασία", "διπλωματική εργασία", "φοιτητική εργασία", "μεταπτυχιακή διατριβή" και άλλων παρόμοιων ακαδημαϊκών όρων δεν ενέχει καμία υπόνοια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δεν υποκρύπτει σε καμία περίπτωση την εκπόνηση και πώληση έτοιμων εργασιών ή/και την προτροπή των χρηστών στη χρησιμοποίησή τους ως τέτοιων, καθώς η εταιρεία σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν υποστηρίζει την λογοκλοπή και αποτρέπει ρητά τους χρήστες της από τη διάπραξη της με οιοδήποτε τρόπο. Παρόμοιες φράσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως όροι αναζήτησης και λέξεις-κλειδιά με σκοπό την πιο εύστοχη προώθηση και κατανόηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους χρήστες και την καθοδήγηση τους στην ορθή και σύννομη χρήση αυτών. Συνεπώς, δεν πρέπει να ερμηνεύονται αυτούσιες και ως μεμονωμένες έννοιες αλλά πάντοτε σε συνάρτηση και σε συνδυασμό με τους παρόντες όρους.

  1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΡΑΝΤΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 1

E-mail: INFO@SBS-STUDIES.GR                           Tηλ. 2510837211

Για την εταιρεία μας ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι δέσμευση. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι επιθυμείτε και επιδιώκετε να είστε ενήμεροι για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα sbs-studies.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το email σας, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών ή επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιδιώκουμε να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή/και πληροφορίες σχετικά με αυτές σε εσάς.

Παρακαλείσθε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Διεύθυνση e-mail

Αριθμό τηλεφώνου (σταθερού ή/και κινητού)

Πληροφορίες και απαιτήσεις του έργου τους

ΑΦΜ

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να απαντούμε σε τυχόν ερωτήματά σας, να εκδίδουμε τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά, καθώς και, ενδεχομένως, προκειμένου να διεκδικήσουμε την αμοιβή μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς καθώς και για την επικοινωνίας μας με εσάς.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πέντε (5) έτη αλλά μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή μέχρι την παραγραφή ενδεχομένων αξιώσεων.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των απλών σας προσωπικών δεδομένων γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, η οποία βασίζεται σε οικειοθελές αίτημά σας το οποίο απευθύνεται σε εμάς είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο της εταιρείας μας είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας μας. Βάσει αυτού του αιτήματος και της δοθείσας εν προκειμένω συγκατάθεσής σας καταρτίζεται η σύμβασή με την εταιρεία μας για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς δυνάμει και των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που θα συμφωνήσουμε από κοινού.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Όταν μας δίνετε οικειοθελώς τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω δεδομένα σας τηρούνται με ασφάλεια σε ειδικό ηλεκτρονικό χώρο (δεδομένου ότι τα δεδομένα σας είναι πάντα σε ηλεκτρονική μορφή). Προς τον σκοπό αυτό λαμβάνουμε όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας που προβλέπονται. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε διαρκώς την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζομένους μας που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίας μας σε εσάς. Επιπλέον, ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας αναφορικά με την σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ως εκτελούντες την επεξεργασία θα μπορούν να τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της εταιρείας μας βάσει της μεταξύ μας σύμβασης. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται από την εταιρεία μας προς το εξωτερικό.

ΠΑΙΔΙΑ

Η εταιρεία μας κατανοεί την ανάγκη προστασίας των παιδιών ιδιαίτερα σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε ποτέ ούτε τηρούμε σκοπίμως δεδομένα σχετικά με κανένα άτομο κάτω των 13 ετών εν γνώσει μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να σας παρέχει κάθε πληροφορία και κάθε ανακοίνωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση: ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η εταιρεία μας θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού του αιτήματος, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίησή του ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση ή και την ικανοποίηση από εμάς ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω απαριθμούμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ενδέχεται η εταιρεία μας να τροποποιεί την παρούσα Δήλωση περιοδικά προκειμένου να ενσωματώσει τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας ή στην νομοθεσία προς την οποία θα πρέπει να συμμορφωνόμαστε. Προς τον σκοπό αυτό, αναγράφεται πάντοτε στην αρχή της παρούσας η ημερομηνία της σχετικής επικαιροποίησης. Σας παροτρύνουμε να ανατρέχετε κατά περιόδους στην παρούσα Δήλωση για να είστε ενήμεροι για τις τυχόν νεότερες τροποποιήσεις της.

Σύνδεσμοι:

Το sbs-studies.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το sbs-studies.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Διευθύνσεις

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στo sbs-studies.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Cookies

Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και session: τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site. Το sbs-studies.gr χρησιμοποιεί μόνο cookies για την υπηρεσία Google Analytics για στατιστικούς λόγους.

  1. Ηλεκτρονική λειτουργία της εταιρείας 

Η εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να παύσει την ύπαρξη της, χωρίς φυσικά την αθέτηση ή μη εκπλήρωση των εκκρεμών υποχρεώσεών της απέναντι στα μέλη της. Η οποιαδήποτε όμως απόφαση παύσης ή δημιουργία προβλήματος ενδέχεται να επηρεάσει την αρχική συμφωνία που είχε γίνει με τον κάθε πελάτη και δεν ευθύνεται για προβλήματα τα οποία θα έχουν σχέση με τεχνικούς λόγους, που αφορούν την εταιρεία παροχής hosting και τους server της. Ακόμη, σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβαση στην σελίδα μας λόγω προβλήματος του ISP σας, η εταιρεία μας δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

Πνευματική Ιδιοκτησία της εταιρείας

Ημερομηνία Ανανέωσης 21-09-2019


ptyxiakes ergasies sbs studies foititiko frontistirio

Όλες μας οι υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να προάγουν τη μάθηση και να ενισχύσουν τις γνώσεις των φοιτητών. Με εμπειρία 10+ ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούμε να εγγυηθούμε για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Δείτε τα σχόλια των πελατών μας και τα βραβεία μας. Με βάση την πελατο-κεντρική μας πολιτική, κάθε απόφαση που λαμβάνουμε έχει σαν στόχο την καλύτερη ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Βραβείο αριστείας, ποιότητας και εξυπηρέτησης για τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες:

sbs studies awards 2020 banner

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή! Τα στοιχεία που ζητάει το SBS Studies ΔΕΝ μοιράζονται με κανέναν και η συλλογή τους έχει σαν μοναδικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα στοιχεία σας μεταφέρονται με ασφάλεια μέσω HTTPS όπως μπορείτε να δείτε και στην γραμμή διεύθυνσης μαζί με το χαρακτηριστικό εικονίδιο-λουκέτο.

https ssl asfaleia

Η χρήση του SBS Studies και όλων των υπηρεσιών είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα εκπαιδευτικά πρότυπα και δεν παραβιάζει κανέναν από τους διακηρυχθέντες εκπαιδευτικούς κανονισμούς εφόσον τηρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής χρήσης των υπηρεσιών. Όλες οι υπηρεσίες μας αφορούν εκπαίδευση εξ'αποστάσεως, κυρίως ατομική. Τα μαθήματα χρώνονται με την ώρα και όλα τα παραγόμενα προσφέρονται αυστηρά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση. Όλοι οι χρήστες οφείλουν να σεβαστούν τους όρους χρήσης και τους όρους καλής χρήστης των υπηρεσιών. Το φροντιστήριο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος για να φέρει σε επικοινωνία τους φοιτητές που αναζητούν μαθήματα με τους καθηγητές, γνώστες των αντικειμένων.

DMCA.com Protection Status

008 graduation 011 pencil