Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης των υπηρεσιών της εταιρείας και όλων των ιστότοπων που χρησιμοποιεί. Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τους όρους και τους κανόνες προκειμένου να συνεργαστούν με την εταιρεία SBS Studies και sbs studies net.

1. Γενικά

Η εταιρεία με διακριτικό τίτλο "SBS Studies" (νομική μορφή ατομικής επιχείρησης) χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες προώθησης "www.sbs-studies.com", "www.sbs-studies.gr", "www.netsatisfy.gr" και "www.netsatisfy.com" που στη συνέχεια των όρων θα αποκαλείται και ως "εταιρεία", προκειμένου να παρουσιάσει τις υπηρεσίες της κια έχοντας σαν πρώτο μέλημα τη νόμιμη λειτουργία της και τη σωστή αντιμετώπιση των μελών - χρηστών της ιστοσελίδας της και των υπηρεσιών της παραθέτει παρακάτω τους όρους και τις συνθήκες της λειτουργιάς της. Οι επισκέπτες και χρήστες της σελίδας www.SBS-Studies.com, www.sbs-studies.gr και όλων τον τομέων (subdomains) ή www.netsatisfy.gr οφείλουν να διαβάσουν ό,τι παρατίθεται στο παρόν κείμενο και εφόσον δε συμφωνούν με αυτό να μην χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση. Επίσης η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία θα πρέπει αν είναι σε πλήρη συμφωνία με τους όρους χρήσης και τους όρους καλής χρήσης (https://www.sbs-studies.gr/politiki-kalis-xrisis). Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν συμφωνούν και δεν τηρούν οι ίδιοι τους όρους χρήσης και καλής χρήσης, δεν θα πρέπει να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας και του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων του. Αυτό συνεπάγεται συγκατάθεση του επισκέπτη – χρήστη για τους όρους και τις συνθήκες τις εταιρείας μας. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

 

2. Αλλαγή Όρων

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Έτσι ο εκάστοτε επισκέπτης – χρήστης του ιστότοπου είναι υποχρεωμένος να διαβάζει τους όρους σε κάθε επίσκεψη του. Στο τέλος του κειμένου, η SBS-Studies.com είναι υποχρεωμένη να αναρτεί την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των όρων διευκολύνοντας το χρήστη – επισκέπτη.

 

3. Πνευματικά Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Η εταιρεία αποτελεί ιδιοκτήτη όλων των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.SBS-Studies.com και www.SBS-Studies.gr και www.netsatisfy.gr. Αυτό συμπεριλαμβάνει σελίδες που προέρχονται από όλα τα menu και submenu της, φωτογραφικό υλικό, banners, λογότυπα, σχεδιαγράμματα, πίνακες, γραφικά και το περιεχόμενο (κείμενα) των παρεχόμενων υπηρεσιών ή ενημερωτικών σελίδων της. Τέλος περιλαμβάνει σαφώς το σύνολο του ιστότοπου www.SBS-Studies.com, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της SBS-Studies.com και διέπεται από τον ελληνικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των οικείων κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμβάσεων. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οποιαδήποτε ενέργεια πώλησης, αντιγραφής, διανομής, εκτέλεσης, μετάφρασης, τροποποίησης, περίληψης, αποθήκευσης, αναδημοσίευσης, κατεβάσματος σε ηλεκτρονικό μέσο (download) και γενικά η οποιαδήποτε απευθείας χρήση του παραπάνω περιεχομένου απαγορεύεται ρητά έκτος εάν υπάρχει έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της εταιρείας ή νόμιμου εκπροσώπου αυτής.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία κάποιο από το περιεχόμενο της www.SBS-Studies.com χρησιμοποιηθεί από ατομικό χρήστη σε οικείο υπολογιστή με σκοπό την καθαρά προσωπική χρήση και όχι την εμπορική ή άλλου είδους εκμετάλλευση. Ακόμη όμως και στην τελευταία περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναγράφει την πηγή του τόσο στο εσωτερικό του κειμένου του όσο και στη βιβλιογραφία και βέβαια αυτό δε σημαίνει από την μεριά της SBS-Studies.com οποιαδήποτε παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων.

 

4. Ιδιωτική Ευθύνη

Οι υπηρεσίες της εταιρείας δεν έχουν σκοπό ούτε και θίγουν οποιοδήποτε νόμο και επιπλέον δεν προτείνουν ούτε παροτρύνουν έμμεσα ή άμεσα τον οποιοδήποτε χρήστη – επισκέπτη σε βεβιασμένη χρήση των υπηρεσιών της. Κάθε χρήστης – επισκέπτης ενεργεί και χρησιμοποιεί με σύνεση τις υπηρεσίες της SBS-Studies.com και τα προϊόντα αυτής, σύμφωνα με την κρίση του. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ή προϊόντων της με κακόβουλο τρόπο εκ μέρους των χρηστών – επισκεπτών της. Η χρήση του SBS Studies και όλων των υπηρεσιών είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα εκπαιδευτικά πρότυπα και δεν παραβιάζει κανέναν από τους διακυρηχθέντες εκπαιδευτικούς κανονισμούς εφόσον τηρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής χρήσης των υπηρεσιών.

 

5. Διαφήμιση – Προώθηση

Η SBS-Studies.com διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει διαφημιστικό – προωθητικό υλικό στα εγγεγραμμένα μέλη της σελίδας της. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η ενημέρωση των χρηστών για τα νέα της εταιρείας αλλά και την ύπαρξη καινούριων προϊόντων και προσφορών για τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες της. Η SBS-Studies.com έχει το δικαίωμα να αποστέλλει αυτό το διαφημιστικό υλικό με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail), ώστε αυτό να είναι προσωπικό και να εξασφαλίζεται η απόλυτη εχεμύθεια των στοιχείων των πελατών της. Τα διαφημιστικά μπορεί κάποιες φορές να αποτελούν κουπόνια προσφορών τα οποία θα είναι προσωπικά, θα έχουν κωδικό μοναδικότητας και θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο παραλήπτης.

 

6. Σύνεση Πράξεων – Υποχρεώσεις Μελών – Επισκεπτών

Όλοι όσοι είναι ευρισκόμενοι στην ιστοσελίδα www.SBS-Studies.com ή στην www.sbs-studies.gr υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους ελληνικούς νόμους και διατάξεις τόσο του κοινοτικού όσο και του διεθνούς δικαίου σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, καθένας που θα διαπράττει οποιαδήποτε παράνομη ή κακόβουλη πράξη σε βάρος του ιστότοπου της SBS-Studies.com θα φέρει το βάρος της πράξεως του. Σε περίπτωση που ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να δημοσιεύει κείμενα σε οποιαδήποτε μορφή είτε μέσο κάποιου shoutbox είτε forum είτε chat είτε ακόμη σε περίπτωση που ανταλλάσει προσωπικά μηνύματα ή μηνύματα με τους εκπροσώπους της SBS-Studies.com οφείλει να είναι ευπρεπής στη γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί. Κατ΄ επέκταση οποιαδήποτε συνομιλία υπόκειται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE). Τυχόν παράβαση αυτών των κανόνων δίνει τη δυνατότητα στην SBS-Studies.com να διαγράψει το μέλος – χρήστη. Σε περίπτωση που γίνει η οποιαδήποτε καταγγελία σε βάρος κάποιου μέλους – επισκέπτη της σελίδας SBS-Studies.com, αυτός φέρει την πλήρη ευθύνη των πράξεων του και οφείλει να παραστεί στη δικαστική πράξη και να πληρώσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε τρίτο αλλά και στην εταιρεία μας για λόγους δυσφήμησης.

7. Λογαριασμοί Χρηστών

Οι χρήστες κατά τη δημιουργία του λογαριασμού τους οφείλουν να παρουσιάζουν αληθή στοιχεία στη φόρμα εγγραφής,  στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τα πεδία που φέρουν την ένδειξη «απαραίτητα».  Σε περίπτωση αλλαγής κάποιων από τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρήσει οφείλουν να ενημερώνουν τον λογαριασμό τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ο νέος χρήστης δέχεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την καλή διατήρηση του λογαριασμού τους, δεν ενδείκνυται να δίνουν τους κωδικούς τους σε τρίτα πρόσωπα και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε ενέργεια που έχει γίνει παρά την θέληση τους να ενημερώνουν την εταιρεία μας.  Η SBS-Studies.com δεν ευθύνεται για καμία πράξη των μελών της μεταξύ άλλων και στην περίπτωση ανεβάσματος (uploading) οποιαδήποτε αντικειμένου είναι αντίθετο με τους νόμους του ΙΝΤΕΡΝΕΤ και των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή οποιαδήποτε προσβλητικού ή διαστρεβλωμένου κειμένου. Από την άλλη, η SBS-Studies.com υποχρεούται από τον νόμο να κρατά τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών της μόνο για προσωπική της χρήση για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων. Επίσης, η SBS-Studies.com υποχρεούται να μην μοιράζεται αυτά τα δεδομένα με τρίτες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα. Ο μόνος τρόπος χρήσης των στοιχείων αυτών είναι για στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν τη σελίδα μας.

 

8. Όροι Πώλησης Προϊόντων και Υπηρεσιών

Η χρήση του ιστότοπου της εταιρείας μας δεν έχει κανένα επιπλέον κόστος για το μέλος – επισκέπτη. Οι υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες για τους επισκέπτες κοστολογούνται κατόπιν ανάλυσης των απαιτήσεων.

 

8.1. Όροι Περί Παροχής Δοκιμίων - Ερευνών

Η SBS-Studies.com αναλαμβάνει να εκπονήσει δοκίμια και έρευνες για τους εκάστοτε πελάτες της. Οι πελάτες της είναι υποχρεωμένοι να μην προβούν σε οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμο 2121/93 του ελληνικού κράτους. Τα δοκίμια – έρευνες προορίζονται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση, οπότε οι εκάστοτε ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν μόνο ως βιβλιογραφία ή ως ενδεικτικές λύσεις και όχι να τα παρουσιάζουν ως δικά τους και να τα παραδώσουν ως δική τους εργασία. Η χρήση αυτών των δοκιμίων – εργασιών ως δικό τους δημιούργημα αποτελεί λογοκλοπή η οποία είναι παράνομη και σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζεται από την εταιρεία. Τα έγγραφα τα οποία κατά καιρούς θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της εταιρείας δεν είναι διαθέσιμα για κατέβασμα (download) παρά μόνο για ανάγνωση μέσω της σελίδας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορική και κερδοσκοπική χρήση. Η εταιρεία SBS-Studies.com δίνει τη δυνατότητα αγοράς δοκιμίων τα οποία αποστέλλονται ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή στην διεύθυνση του με κάποιο ψηφιακό μέσο το οποίο δεν συμπεριλαβαίνεται στην τιμή όπως επίσης και τα μεταφορικά. Στην πρώτη περίπτωση αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν υπάρχει κάποια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία όσον αφορά τα δοκίμια – έρευνες είναι κάθε φορά καθορισμένη με βάση των αριθμό των σελίδων, τη δυσκολία του θέματος, την ημερομηνία παράδοσης και το επίπεδο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφία (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό). Την τιμή επίσης επηρεάζει η γλώσσα γραφής. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης του αναλαμβανόμενου έργου και της ολικής επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση που αυτή έχει προηγηθεί. Η εταιρεία SBS-Studies.com ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής της, μετά την συμφωνία από μεριάς του εκάστοτε πελάτη για την εκπόνηση οποιουδήποτε δοκιμίου στην συμφωνηθείσα τιμή. Συγκεκριμένα, ζητείται η κατάθεση μιας προκαταβολής ώστε να ξεκινήσει το έργο, το οποίο παραδίδεται τμηματικά. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η αποπληρωμή του ποσού, συνήθως σε τρεις δόσεις οι οποίες προκαταβάλλονται. Έτσι, ο εκάστοτε πελάτης μπορεί να δει αν αυτό που παραλαμβάνει του είναι αρεστό και τότε προχωρά στην επόμενη κατάθεση ώστε να ολοκληρωθεί το δοκίμιο. Στην περίπτωση που το τμήμα του έργου που παρέλαβε δεν του είναι αρεστό οφείλει να το αναφέρει άμεσα (την ίδια μέρα) ώστε η εταιρεία να προβεί σε διορθώσεις. Αν δεν αναφερθεί από τον πελάτη οποιαδήποτε αντίρρηση εντός μιας ή της επόμενης ημέρας, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η εταιρεία συνεχίζει το έργο της κανονικά σύμφωνα με την αρχική συμφωνία. Το παραπάνω ισχύει για όλες τις δόσεις. Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω,  επιστροφές χρηματικών ποσών γίνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Τέλος, τονίζουμε ξανά πως τα παραπάνω δοκίμια προορίζονται ΜΟΝΟ για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως βιβλιογραφία, ενδεικτικές λύσεις, αναφορές ή για προσωπικού λόγους. Στην περίπτωση που ο πελάτης χρησιμοποιήσει αυτούσια ως δικιά του μια εργασία, διαπράττει λογοκλοπή. Κάθε πελάτης οφείλει να τηρεί την Πολιτική Καλής Χρήσης των υπηρεσιών της εταιρίας όπως γράφονται ΕΔΩ.

Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την τελική παράδοση του έργου στον πελάτη και εφόσον στο διάστημα αυτό δεν έχουν αναφερθεί παρατηρήσεις, το έργο θεωρείται επιτυχώς ολοκληρωμένο. Ως εκ τούτου η SBS-Studies.com μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος δεν υποχρεούται να προβεί σε διορθώσεις, εάν δηλαδή αυτές ζητηθούν εκπρόθεσμα.

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι επιστροφές χρημάτων δε γίνονται για οποιαδήποτε λόγο εκτός αν αναφέρονται στους παραπάνω όρους και μόνο στην περίπτωση υπαναχώρησης από την μεριά της εταιρείας.

8.2 Χρήση ακαδημαϊκών όρων και λεξιλογίου

Η χρήση λέξεων και φράσεων όπως "πτυχιακή εργασία", "διπλωματική εργασία", "φοιτητική εργασία", "μεταπτυχιακή διατριβή" κ.α. ακαδημαϊκών όρων έχει σαν σκοπό την συμπληρωματική υποστήριξη με βιβλιογραφία και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τις εργασίες τις οποίες έχουν αναλάβει οι πελάτες. Πολλές φορές οι όροι χρησιμοποιούνται και ως βοήθημα για να γίνει εύκολα αντιληπτό από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις ενός έργου (έκταση, επίπεδο δυσκολίας). Η εταιρεία σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν υποστηρίζει την λογοκλοπή. Η χρήση του SBS Studies και όλων των υπηρεσιών είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα εκπαιδευτικά πρότυπα και δεν παραβιάζει κανέναν από τους διακυρηχθέντες εκπαιδευτικούς κανονισμούς εφόσον τηρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής χρήσης των υπηρεσιών.

 

9. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το sbs-studies.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς ενημέρωση των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του sbs-studies.gr

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το sbs-studies.gr είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα sbs-studies.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το email σας) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών ή επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πληροφορίες που αφορούν αγορά υπηρεσιών:

Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε  κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας) ή στοιχεία που αφορούν την καλύτερη κατανόηση για την υπηρεσία που θέλετε.

Δεδομένα παραστατικού:

Στην περίπτωση που κόψετε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, ΑΦΜ, και διεύθυνση της έδρας της και το επάγγελμα. Αντίστοιχα και στην απόδειξη, θα χρειαστούμε τα ίδια στοιχεία για τον ιδιώτη.

Σύνδεσμοι:

Το sbs-studies.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το sbs-studies.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Διευθύνσεις

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στo sbs-studies.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Cookies

Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και session: τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site. Το sbs-studies.gr χρησιμοποιεί μόνο cookies για την υπηρεσία Google Analytics για στατιστικούς λόγους.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων:

Το sbs-studies.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το sbs-studies.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Το sbs-studies.gr και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του sbs-studies.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα ή και υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.).

Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του sbs-studies.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η ιστοσελίδα sbs-studies.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του sbs-studies.gr.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην ιστοσελίδα sbs-studies.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτήν, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Στοιχεία του αρχείου προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

 

10. Αλλαγή Στο Περιεχόμενο Του Ιστότοπου www.SBS-Studies.com ή www.sbs-studies.gr 

Η SBS-Studies.com διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τα περιεχόμενα της σελίδας της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση. Επίσης μπορεί να παύσει την ύπαρξη της και δεν ευθύνεται για προβλήματα τα οποία θα έχουν σχέση με τεχνικούς λόγους, που αφορούν την εταιρεία παροχής hosting και τους server της. Ακόμη σε περίπτωση που δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην σελίδα μας λόγο προβλήματος του ISP σας, αυτό δεν αποτελεί ευθύνη της εταιρείας.

Τελευταία Αναθεώρηση: 25/02/2018 (Μετά την εισαγωγή του νέου νόμου περι προστασίας των προσωπικών δεδομένων).

Πνευματικής Ιδιοκτησίας 2018 SBS Studies


ptyxiakes ergasies sbs studies foititiko frontistirio

Με εμπειρία 10+ ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούμε να εγγυηθούμε για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας.

Με βάση την πελατο-κεντρική μας πολιτική, κάθε απόφαση που λαμβάνουμε έχει σαν στόχο την καλύτερη ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

guarantee rating safty

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή! Τα στοιχεία που ζητάει το SBS Studies ΔΕΝ μοιράζονται με κανέναν και η συλλογή τους έχει σαν μοναδικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα στοιχεία σας μεταφέρονται με ασφάλεια μέσω HTTPS όπως μπορείτε να δείτε και στην γραμμή διεύθυνσης μαζί με το χαρακτηριστικό εικονίδιο-λουκέτο.

https ssl asfaleia

Η χρήση του SBS Studies και όλων των υπηρεσιών είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα εκπαιδευτικά πρότυπα και δεν παραβιάζει κανέναν από τους διακυρηχθέντες εκπαιδευτικούς κανονισμούς εφόσον τηρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής χρήσης των υπηρεσιών.