Πτυχιακές Εργασίες | Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών | Πτυχιακή Εργασία Πρότυπο | Στήριξη στη συγγραφή πτυχιακής εργασίας | πτυχιακεσ εργασιεσ

Εγγυημένη ποιότητα - Μοναδικές - Αυθεντικές εργασίες - Παράδοση στην ώρα τους!

ptyxiakes ergasies tei aei

 

Η συγγραφή μιας πτυχιακής εργασίας για τους φοιτητές είναι μια μεγάλη υπόθεση και για το λόγο αυτό στην SBS Studies, κάθε υποστήριξη σε εργασία την αναλαμβάνει εξειδικευμένος συνεργάτης, κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχου του αντικειμένου που αναλαμβάνουν. Αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη σε προπτυχιακές - μεταπτυχιακές - πτυχιακές εργασίες (γνωμοδότηση, βιβλιογραφία, στοιχειοθέτηση, μορφοποίηση, ποιοτική ή ποσοτική έρευνα, στατιστική ανάλυση, συγγραφή, απομαγνητοφώνηση, σχεδίαση πληροφοριακού συστήματος ή Android εφαρμογής κ.λ.π.). Αναλαμβάνουμε και την υποστήριξη και σε μικρές, φοιτητικές εργασίες (εβδομαδιαίες δραστηριότητες, εργασίες τριμήνου, εξαμήνου κ.α.). 

Κάθε εργασία είναι μοναδική και αυθεντική καθώς συγγράφεται από την αρχή με βάση τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Επιτυγχάνεται η άμεση επικοινωνία του πελάτη με τον συνεργάτη κατά τη διάρκεια στήριξης και εκπόνησης μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Εργασιών. Οι συνεργάτες της εταιρείας αναλαμβάνουν υπεύθυνα, αξιόπιστα και με 100% εχεμύθεια τις εργασίες σας ανεξαρτήτου έκτασης και επιπέδου δυσκολίας. Κάλυψη σε όλα τα τμήματα Ελλάδας και Κύπρου.

Όλες οι εργασίες ελέγχονται από ειδικό λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής για να είστε σίγουροι για την μοναδικότητα και αυθεντικότητα της εργασίας σας. *Το SBS Studies είναι το μόνο φροντιστήριο που χρησιμοποιεί επίσημο πρόγραμμα για τον έλεγχο της λογοκλοπής ώστε να είστε σίγουροι για το αποτέλεσμα.

Για οποιοδήποτε πληροφορία θελήσετε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 231 111 7211 ή στο 2510 837211 ή μέσω email: info@sbs-studies.gr. Σε περίπτωση που έχετε όλες τις απαιτήσεις (ή την εκφώνηση) κάποιας εργασίας που θέλετε να σας βοηθήσουμε, πατήστε στο παρακάτω κουμπί για να συμπληρώσετε την αίτηση με τις πληροφορίες της εργασίας σας.

Εγγυόμαστε για το τελικό αποτέλεσμα και κατά τη συνεργασία μας φροντίζουμε να κάνουμε την εμπειρία σας ευχάριστη με συχνές ενημερώσεις, τμηματικές παραδόσεις και επίλυση αποριών άμεσα από τον συνεργάτη που έχει αναλάβει την εργασία μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Εργασιών του SBS Studies!

sbs studies αξιολογήσεις google

Η διαδικασία εκπόνησης πτυχιακής εργασίας  αποτελείται από τα εξής βήματα:

  1. Καθορισμός θέματος - Ερευνητικών στόχων: Βασική αρχή στην επεξεργασία ενός νέου θέματος είναι ο προκαθορισμός του αντικειμένου και των εργαλείων διερεύνησής του. Αν δεν έχετε επιλέξει θέμα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να καταλήξετε στο θέμα και να καθορίσετε τους ερευνητικούς στόχους. [ΣΗΜΕΙΩΣΗ] Το θέμα της κάθε εργασίας θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο και θα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν ερευνητικό στόχο. Για να μπορέσετε να κατανοήσετε καλύτερα αν ένα θέμα είναι αποδεκτό, θα πρέπει να απαντήσετε στις ερωτήσεις "Τι" θα ερευνήσουμε και "Γιατί" είναι σημαντικό αυτό το πρόβλημα. *Δείτε μια ενδεικτική δομή για ερευνητικό πρωτόκολλο.
  2. Δομή Πτυχιακής Εργασίας - Σκελετός και περιεχόμενα της εργασίας: Πριν τη συγγραφή και το διάβασμα της βιβλιογραφίας, ο φοιτητής θα πρέπει να οργανώσει το περιεχόμενο της εργασίας. Το γενικό αρχικό πλάνο θα τον βοηθήσει στην οργάνωση και ολοκλήρωση της εργασίας, αν και κατά κανόνα πάντα γίνονται τροποποιήσεις σε αυτό το στάδιο.
  3. Βιβλιογραφική έρευνα (literature review) : Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την έρευνα και περισυλλογή στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από το αντικείμενο μελέτης και τα εργαλεία διερεύνησης του. Οι πηγές χαρακτηρίζονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Το πρώτο αφορά βιβλία, δημοσιεύσεις, εργασίες στην πρωτότυπή τους έκδοση, ενώ το δεύτερο αφορά επεξεργασμένα πρωτογενή στοιχεία, όπως για παράδειγμα μια μετάφραση. Η βιβλιογραφική έρευνα μπορεί να γίνει είτε σε σχετικές βιβλιοθήκες, είτε στο ιντερνέτ με τη βοήθεια μηχανών αναζήτησης και σε online βιβλιοθήκες.
  4. Δημιουργία διαγράμματος : Στο στάδιο αυτό διαμορφώνεται το τελικό διάγραμμα της εργασίας το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει ο φοιτητής όσο το δυνατόν πιστότερα. Το πλάνο της εργασίας μπορεί να διαφοροποιηθεί στην πορεία.
  5. Πρακτικό μέρος εργασίας - Δημιουργία Εφαρμογής ή Διαδικτυακής Εφαρμογής ή Διεξαγωγή Έρευνας: Οι περισσότερες εργασίες έχουν και πρακτικό μέρος (Έρευνα ή Δημιουργίας κάποιας εφαρμογής). Αναλαμβάνουμε ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες. Ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορά. Μετά την συλλογή όλων των πληροφοριών ξεκινάει η διεξαγωγή της έρευνας και ολοκληρώνεται με την στατιστική ανάλυση ή τη δημιουργία της εφαρμογής. Η εφαρμογή μπορεί να είναι κάποιο πληροφοριακό σύστημα, μια διαδικτυακή εφαρμογή ή μια εφαρμογή για κινητά Android.
  6. Συγγραφή τελικού κειμένου: Η τελική φάση της εργασίας είναι η σύνταξη του κειμένου. Η τελική της παρουσίαση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς το περιεχόμενό της πρέπει να είναι κατανοητό στους αναγνώστες. Παράλληλα το κείμενο πρέπει να τηρεί διεθνώς καθιερωμένους κανόνες και τύπους σύνταξης επιστημονικών κειμένων. Γι' αυτό και η βιβλιογραφία είναι απαραίτητη για την παρουσίαση μιας επιστημονικής μελέτης και την δημοσίευση σε κάποιο βιβλίο ή επιστημονικό περιοδικό. Οι παραπομπές επίσης, μέσα στο κείμενο βοηθούν την περαιτέρω μελέτη του αναγνώστη, ο οποίος μπορεί να ανατρέξει στις πηγές και να λάβει μεγαλύτερη πληροφόρηση.
  7. Βιβλιογραφία - Περιεχόμενα - Παραρτήματα - Ευχαριστίες: Στο τέλος της κάθε εργασίας παρατίθενται οι βιβλιογραφία και τα παραρτήματα, ενώ τα περιεχόμενα μπορούν να τοποθετηθούν τόσο στην αρχή, όσο και στο τέλος. Τέλος, η βιβλιογραφία πρέπει να είναι χωρισμένη σε ελληνική και ξενόγλωσση, να έχει συγκεκριμένη και τυποποιημένη μορφή και να υπάρχει παράλληλα και μέσα στο κείμενο μέσω παραπομπών. Δείτε αναλυτικό οδηγό για τις πηγές και τη βιβλιογραφία. Οι ευχαριστίες στην πτυχιακή εργασία μπαίνουν πάντα πριν τα περιεχόμενα.

Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών SBS StudiesΗ υποστήριξη των φοιτητών στην εκπόνηση πτυχιακών εργασιών που αναλαμβάνει να υποστηρίξει το SBS Studies συνοδεύεται από "Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας" για να είστε 100% σίγουροι για το αποτέλεσμα! Όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος οδηγός εκπόνησης εργασίας, το φροντιστήριο χρησιμοποιεί τον πλήρη οδηγό του ΕΚΠΑ. Κάντε κλικ για να ανοίξει ο Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών του ΕΚΠΑ ή εναλλακτικά πατήστε ΕΔΩ και δείτε αναλυτικά τι θα πρέπει να γράψετε σε κάθε στάδιο και πως ακριβώς γίνεται η συγγραφή μιας πτυχιακής εργασίας. Φροντίζουμε να έχουμε ενημερωμένες πληροφορίες για τους οδηγούς συγγραφής εργασιών από τα πιο αξιόπιστα πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου όπως είναι τα εξής: Α.Π.Θ - ΠΑ.ΠΕΙ. - ΕΚΠΑ - UNIC

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πτυχιακές Εργασίες Διοίκησης Επιχειρήσεων - Λογιστικής - Χρηματοοικονομικά Ναυτιλιακά Νοσηλευτικής - Φυτικής Παραγωγής - Διαιτολογίας - Διατροφολογίας - Φυσικοθεραπείας - Αυτοματισμού - Βιβλιοθηκονομίας - Πληροφορικής - πτυχιακεσ εργασιεσ - Τουριστικών επιχειρήσεων - Παιδαγωγικά - Ψυχολογίας - Ιστορικά - Γεωπονίας - ΕΑΠ - ΑΠΚΥ 


Πτυχιακές Εργασίες | Στήριξη στην Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών | Πτυχιακή Εργασία Πρότυπο | Στήριξη στη συγγραφή πτυχιακής εργασίας | Πτυχιακές Εργασίες Αθήνα - Θεσσαλονίκη | πτυχιακεσ εργασιεσ | 

ptyxiakes ergasies sbs studies foititiko frontistirio

Όλες μας οι υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να προάγουν τη μάθηση και να ενισχύσουν τις γνώσεις των φοιτητών. Με εμπειρία 10+ ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούμε να εγγυηθούμε για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Δείτε τα σχόλια των πελατών μας και τα βραβεία μας. Με βάση την πελατο-κεντρική μας πολιτική, κάθε απόφαση που λαμβάνουμε έχει σαν στόχο την καλύτερη ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Βραβείο αριστείας, ποιότητας και εξυπηρέτησης για τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες:

sbs studies awards 2020 banner

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή! Τα στοιχεία που ζητάει το SBS Studies ΔΕΝ μοιράζονται με κανέναν και η συλλογή τους έχει σαν μοναδικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα στοιχεία σας μεταφέρονται με ασφάλεια μέσω HTTPS όπως μπορείτε να δείτε και στην γραμμή διεύθυνσης μαζί με το χαρακτηριστικό εικονίδιο-λουκέτο.

https ssl asfaleia

Η χρήση του SBS Studies και όλων των υπηρεσιών είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα εκπαιδευτικά πρότυπα και δεν παραβιάζει κανέναν από τους διακηρυχθέντες εκπαιδευτικούς κανονισμούς εφόσον τηρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής χρήσης των υπηρεσιών. Όλες οι υπηρεσίες μας αφορούν εκπαίδευση εξ'αποστάσεως, κυρίως ατομική. Τα μαθήματα χρώνονται με την ώρα και όλα τα παραγόμενα προσφέρονται αυστηρά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση. Όλοι οι χρήστες οφείλουν να σεβαστούν τους όρους χρήσης και τους όρους καλής χρήστης των υπηρεσιών. Το φροντιστήριο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος για να φέρει σε επικοινωνία τους φοιτητές που αναζητούν μαθήματα με τους καθηγητές, γνώστες των αντικειμένων.

DMCA.com Protection Status

008 graduation 011 pencil