Σύστημα Πηγών και Βιβλιογραφικών Αναφορών σε μορφή APA - {Έκδοση 6} 

apa style reference guide

 

Ολοκληρωμένος οδηγός χρήσης των παραπομπών και των βιβλιογραφικών αναφορών για κάθε είδους φοιτητική εργασία/έρευνα (εργασίες εξαμήνου, πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες και διατριβές). Όλοι οι τρόποι συνοδεύονται και από παραδείγματα χρήσης. Πατήστε στον σύνδεσμο αν θέλετε να δείτε τον πιο πρόσφατο οδηγό του APA 7η Έκδοση.

Προκειμένου αυτά που γράφουμε στις εργασίες να θεωρούνται επιστημονικά τεκμηριωμένα θα πρέπει να έχουν και τις αντίστοιχες, αξιόπιστες πηγές. Οι πηγές αυτές θα πρέπει να εμφανίζονται και στο σημείο του κειμένου (πηγή, in-text citations) που αναφέρεται η πληροφορία που έχουμε αντλήσει αλλά και στο τέλος του κειμένου (βιβλιογραφική αναφορά, reference) με περισσότερες πληροφορίες.

1) Πώς να χρησιμοποιήσετε μια πηγή/παραπομπές εντός κειμένου (in-text citations)

Κατά το πρότυπο της APA, oι παραπομπές μέσα στο κείμενο παρατίθενται ως εξής:

  • για έναν συγγραφέα βιβλίου ή άρθρου (Δελώνης, 1991) και όταν αναφέρεται και η σελίδα (Δελώνης, 1991: 4)

*Σημείωση - Συνήθως η σελίδα χρησιμοποιείται όταν χρησιμοποιούμε κάτι αυτούσιο από τη συγκεκριμένη πηγή και εμφανίζεται στη συγκεκριμένη σελίδα.

  • για δύο συγγραφείς (Shafranske & Mahoney, 1998)
  • για τρεις συγγραφείς και περισσότερους (Kernis et al., 1993)
  • για δύο διαφορετικές πηγές (Δελώνης, 1991; Storandt, 2007)
  • για πηγή χωρίς συγγραφέα καταγράφουμε τον τίτλο π.χ. του άρθρου (“Sea Turtle Restoration Project”, 2006)
  • για παραπομπή χωρίς χρονολογία γράφεται (Montalvo, n.d.) και σε ελληνική παράπομπή το n.d. αντικαθιστάται με χ.χ.
  • για ιστοσελίδα με συγγραφέα (Δελώνης, 1991) και χωρίς συγγραφέα (“Sea Turtle Restoration Project”, 2006)
  • για ταινία γράφουμε τον σκηνοθέτη (Gilber, 1983)

2) Σύνταξη βιβλιογραφίας - βιβλιογραφικών αναφορών – references

Κάθε πηγή που χρησιμοποιούμε μέσα στο κείμενο θα πρέπει να υπάρχει και στο τέλος του κειμένου, στις βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες θα πρέπει να είναι γραμμένες αλφαβητικά και να ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα (προσοχή στα σημεία στίξης):

Η γενική δομή σύνταξης της αναφοράς:

domi apa vivlio

Βιβλίο ενός συγγραφέα:

Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος: υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

π.χ.  Ausubel, D.P. (1968). Educational psychology: a cognitive view. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Βιβλίο με δύο ή περισσότερους συγγραφείς:

Επίθετο, Αρχικό ονόματος., Επίθετο, Αρχικό ονόματος., &... (χρόνος έκδοσης). Τίτλος: υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

π.χ. Calfee, R. C. & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

Κεφάλαιο από βιβλίο πολλών συγγραφέων με editor

Επίθετο, Αρχικό ονόματος., & Επίθετο, Αρχικά., &... (χρόνος έκδοσης). Τίτλος κεφαλαίου: υπότιτλος. Στο Αρχικά. Επίθετο (Ed.), Tίτλος βιβλίου (pp. σελιδαρίθμηση). Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

π.χ. O'Neil, J. M. & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: Metaphor for healing, transition, and transformation. Στο B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer.

Άρθρο έντυπου περιοδικού

Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, τόμος (τεύχος), σελιδαρίθμιση.

π.χ. Papadatos, Y. S. & Politis, D. (2012). Raising the Profile of Today’s Greek Children’s Literature. Review of European Studies, 4(4), 23-28.

Άρθρο με πάνω από έξι συγγραφείς

Επίθετο, Αρχικό ονόματος., Επίθετο, Αρχικό ονόματος., Επίθετο, Αρχικό ονόματος., Επίθετο, Αρχικό ονόματος., Επίθετο, Αρχικό ονόματος., Επίθετο, Αρχικά., et al. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, τόμος (τεύχος), σελιδαρίθμιση

π.χ. Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. (2001). Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-245.

[χρησιμοποιούμε το et al. (και λοιποί) για να δηλώσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς]

Βιβλίο χωρίς συγγραφέα

Τίτλος βιβλίου. (χρόνος έκδοσης). Τόπος έκδοσης, εκδότης

π.χ Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Άρθρο από ηλεκτρονικό περιοδικό

Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, τόμος (τεύχος), σελιδαρίθμιση. Ανακτήθηκε από: όνομα πηγής.

π.χ. Harrison, B. & Papa, R. (2005). The development of an indigenous knowledge program in a New Zealand Maori-language immersion school. Anthropology and Education Quarterly, 36(1), 57-72. Ανακτήθηκε από: Academic Research Library database.

Πρακτικά συνεδρίου

Επίθετο, Αρχικό ονόματος., & Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος εισήγησης: υπότιτλος. Στο Αρχικά. Επίθετο εκδότη (Ed.), Τίτλος συνεδρίου (σελιδαρίθμηση). Τόπος διεξαγωγής συνεδρίου: διοργανωτής συνεδρίου

π.χ Shobhadevi, Y. J. & Bidarakoppa, G. S. (1994). Possession phenomena: As a coping behaviour. In G. Davidson (Ed.), Applying psychology: Lessons from Asia-Oceania (pp. 83-95). Carlton, Vic., Australia: Australian Psychological Society.

Διδακτορική και Μεταπτυχιακή εργασία

Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος διδακτορικού / µεταπτυχιακής εργασίας (Αδηµοσίευτη Διδακτορική Διατριβή / Μεταπτυχιακή εργασία). Όνοµα Ιδρύµατος, Τόπος (Έδρα Ιδρύµατος).

π.χ. Χαρτοφύλακα, Α.Μ. (2011). Η διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, διαµόρφωση κριτηρίων ποιότητας περιεχοµένου (Αδηµοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα.

Άρθρο περιοδικού µε doi

Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Αριθµός ετών έκδοσης του περιοδικού (αριθµός τεύχους για το τρέχον Έτος έκδοσης του περιοδικού, αν υπάρχει), αριθµός σελίδων. Κώδικας doi

π.χ. Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory & Cognition, 3, pp. 635-647. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225

Άρθρο περιοδικού που εκδίδεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδίκτυο

Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Αριθµός ετών έκδοσης του περιοδικού (αριθµός τεύχους για το τρέχον Έτος έκδοσης του περιοδικού, αν υπάρχει), αριθµός σελίδων. Ανακτήθηκε ηµεροµηνία, από URL

π.χ. Κoulikourdi, Α. (2009). Distance Education for all. Open Education. The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 5 (1), 1-9. Aνακτήθηκε 10 Απριλίου, 2012, από http://www.openedu.gr/share/magaz_files/papers_pdf/03.pdf

Διαδικτυακή πηγή χωρίς όνοµα συγγραφέα

Τίτλος Άρθρου. (Έτος, Μήνας ακριβής ηµεροµηνία). Ανακτήθηκε από URL

π.χ. Sea Turtle Restoration Project. (2006, April 2). Ανακτήθηκε από http://seaturtles.org?id=104

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ APA

Αραβικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται στην αρίθμηση των πινάκων. Όλες οι στατιστικές αναλύσεις καλό είναι να χρησιμοποιούν το σύστημα APA για την παρουσίαση των αναλύσεων. Η αναφορά στον πίνακα εντός κειμένου θα πρέπει να γίνεται ως εξής: (βλ. Πίνακα 1.1) ή “Ο πίνακας 1.1 δείχνει…”.

Στον τίτλο αναφέρονται οι μεταβλητές, οι ομάδες από τις οποίες συλλέχθηκαν τα δεδομένα και η μέθοδος της στατιστικής ανάλυσης. Ο τίτλος του πίνακα πρέπει να αναφέρει τι περιγράφεται σε αυτόν. Επίσης η μορφοποίηση γραφής του είναι σε πλάγια. Π.χ. Means and Standard Deviations on the Measure of Self-Direction in Learning as a Function of Age in Adult Students. Η λεζάντα του πίνακα πρέπει να αναγράφεται στο οποίο αυτός αναφέρεται σε έντονη γραφή. Π.χ. Πίνακας 1.1. The major parts of an APA table.

Στις κεφαλίδες αναγράφονται οι μεταβλητές είτε ως συντομογραφίες είτε ως σύμβολα (π.χ. ποσοστό τοις εκατό: %, αριθμός: no. κ.α.) είτε το όνομα της καθεμιάς σύντομα. Κάθε στήλη πρέπει να έχει κεφαλίδα και να είναι γραμμένη στον ενικό αριθμό, εκτός κι αν αναφέρεται σε ομάδα (π.χ. παιδιά).

Οι σημειώσεις του πίνακα αναγράφονται στο τέλος του. Τριών ειδών σημειώσεις μπορούν να γραφούν: είτε προς αποφυγή επαναλήψεων εντός του πίνακα είτε για ανάλυση/επεξεργασία κάποιας πληροφορίας που βρίσκεται σε ένα από τα κελιά του πίνακα είτε για αναφορά στοιχείου στατιστικής σημασίας. Ακολουθεί το παράδειγμα παρουσίασης ενός πίνακα με μορφή APA.

pinakas

ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ APA

Ο αριθμός του σχήματος (Σχήμα 1) αναγράφεται σε πλάγια γραφή, ενώ ο τίτλος του σε κανονική κι έχει τη μορφή ολοκληρωμένης πρότασης (ξεκινάει με κεφαλαίο γράμμα και λήγει σε τελεία). Η ίδια μορφοποίηση ισχύει και για τις εικόνες και τα γραφήματα. Παράδειγμα:

sxima

Το SBS Studies σας παρέχει τον πληρέστερο οδηγό χρήσης των βιβλιογραφικών αναφορών κατά APA.

apa 01Οδηγός μορφοποίησης της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA). Οι πηγές είναι πολύ σημαντικές για κάθε εργασία και ο τρόπος που θα γίνει η παράθεσή τους είναι εξίσου σημαντικός. Όταν χρησιμοποιούμε ένα πρότυπο παράθεσης της βιβλιογραφίας, θα πρέπει να τον χρησιμοποιούμε σε όλο το έγγραφο και όχι επιλεκτικά όπου μας βολεύει. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πηγές, τη βιβλιογραφία και ένα εργαλείο σύνταξης των παραπομπών:


ptyxiakes ergasies sbs studies foititiko frontistirio

Όλες μας οι υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να προάγουν τη μάθηση και να ενισχύσουν τις γνώσεις των φοιτητών. Με εμπειρία 10+ ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούμε να εγγυηθούμε για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Δείτε τα σχόλια των πελατών μας και τα βραβεία μας. Με βάση την πελατο-κεντρική μας πολιτική, κάθε απόφαση που λαμβάνουμε έχει σαν στόχο την καλύτερη ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Βραβείο αριστείας, ποιότητας και εξυπηρέτησης για τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες:

sbs studies awards 2020 banner

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή! Τα στοιχεία που ζητάει το SBS Studies ΔΕΝ μοιράζονται με κανέναν και η συλλογή τους έχει σαν μοναδικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα στοιχεία σας μεταφέρονται με ασφάλεια μέσω HTTPS όπως μπορείτε να δείτε και στην γραμμή διεύθυνσης μαζί με το χαρακτηριστικό εικονίδιο-λουκέτο.

https ssl asfaleia

Η χρήση του SBS Studies και όλων των υπηρεσιών είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα εκπαιδευτικά πρότυπα και δεν παραβιάζει κανέναν από τους διακηρυχθέντες εκπαιδευτικούς κανονισμούς εφόσον τηρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής χρήσης των υπηρεσιών. Όλες οι υπηρεσίες μας αφορούν εκπαίδευση εξ'αποστάσεως, κυρίως ατομική. Τα μαθήματα χρώνονται με την ώρα και όλα τα παραγόμενα προσφέρονται αυστηρά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση. Όλοι οι χρήστες οφείλουν να σεβαστούν τους όρους χρήσης και τους όρους καλής χρήστης των υπηρεσιών. Το φροντιστήριο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος για να φέρει σε επικοινωνία τους φοιτητές που αναζητούν μαθήματα με τους καθηγητές, γνώστες των αντικειμένων.

DMCA.com Protection Status