• Facebook
 • Google+
 • Vimeo
 • YouTube
Μενού Περιήγησης

To Κέντρο Ολοκληρωμένης Υποστήριξης Φοιτητών SBS Studies μπορεί να σας προσφέρει πλήρη υποστήριξη σε προπτυχιακές και πτυχιακές εργασίες (γνωμοδότηση, βιβλιογραφία, στοιχειοθέτηση, μορφοποίηση, έρευνα, συγγραφή, απομαγνητοφώνηση, σχεδίαση πληροφοριακού συστήματος ή Android εφαρμογής  κ.λ.π.).

Για οποιοδήποτε πληροφορία θελήσετε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 2510-837211 ή στο 6939647190 , μέσω e mail: info@sbs-studies.gr ή πατήστε το παρακάτω κουμπί για να συμπληρώσετε την αίτηση με τις πληροφορίες προκειμένου να σας βοηθήσουμε.

Συμπληρώστε την αίτηση για ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

πτυχιακές εργασίες τει

Το γραφείο μας εγγυάται για το τελικό αποτέλεσμα και κατά τη συνεργασία μας φροντίζουμε να κάνουμε την εμπειρία σας ευχάριστη. 

 • Η πτυχιακή εργασία εκπονείται ατομικά ή και συλλογικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός ζητήματος, στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. 
 • Η πτυχιακή εργασία βοηθάει τον σπουδαστή να αναπτύξει ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων και να αναπτύξει συγκεκριμένες ικανότητες όπως:
  • Να χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις τεχνικές που έχει διδαχθεί.
  • Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.
  • Να υποστηρίζει τις απόψεις και τις ιδέες του.
  • Να παρουσιάζει τα ευρήματα και τα επιτεύγματά του με διάφορους τρόπους.

Μέσω της πτυχιακής εργασίας, ο σπουδαστής αξιοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει κατά τη διάρκεια της φοίτησής του και επιπλέον μαθαίνει να λειτουργεί και να εργάζεται μόνος μεθοδικά, χρησιμοποιώντας συνδυαστική σκέψη πειθαρχημένα, προκειμένου να φέρει σε πέρας την πτυχιακή εργασία του. Η Πτυχιακή Εργασία είναι ένα επιστημονικό κείμενο και θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως προς τη γλώσσα και το ύφος από λιτότητα, ακρίβεια και σαφήνεια.

Το SBS Studies σας στηρίζει σε όλα τα στάδια της πτυχιακής σας εργασίας ή σε μεμονωμένα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Ζητήστε μια ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση εργασίας

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας αποτελείται από τα εξής βήματα:

1. Καθορισμός θέματος - Ερευνητικών στόχων: Βασική αρχή στην επεξεργασία ενός νέου θέματος είναι ο προκαθορισμός του αντικειμένου και των εργαλείων διερεύνησής του.

2. Δομή Πτυχιακής Εργασίας - Σκελετός και περιεχόμενα της εργασίας: Πριν τη συγγραφή και το διάβασμα της βιβλιογραφίας, ο φοιτητής θα πρέπει να οργανώσει το περιεχόμενο της εργασίας. Το γενικό αρχικό πλάνο θα τον βοηθήσει στην οργάνωση και ολοκλήρωση της εργασίας, αν και κατά κανόνα πάντα γίνονται τροποποιήσεις σε αυτό το στάδιο

3. Βιβλιογραφική έρευνα : Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την έρευνα και περισυλλογή στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από το αντικείμενο μελέτης και τα εργαλεία διερεύνησης του. Οι πηγές χαρακτηρίζονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Το πρώτο αφορά βιβλία, δημοσιεύσεις, εργασίες στην πρωτότυπή τους έκδοση, ενώ το δεύτερο αφορά επεξεργασμένα πρωτογενή στοιχεία, όπως για παράδειγμα μια μετάφραση. Η βιβλιογραφική έρευνα μπορεί να γίνει είτε σε σχετικές βιβλιοθήκες, είτε στο ιντερνέτ με τη βοήθεια μηχανών αναζήτησης και σε online βιβλιοθήκες.

4. Δημιουργία διαγράμματος : Στο στάδιο αυτό διαμορφώνεται το τελικό διάγραμμα της εργασίας το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει ο φοιτητής όσο το δυνατόν πιστότερα. Το πλάνο της εργασίας μπορεί να διαφοροποιηθεί στην πορεία.

5. Δημιουργία Εφαρμογής ή Διαδικτυακής Εφαρμογής ή Διεξαγωγή Έρευνας: Οι περισσότερες εργασίες έχουν και πρακτικό μέρος (Έρευνα ή Δημιουργίας κάποιας εφαρμογής). Μετά την συλλογή όλων των πληροφοριών ξεκινάει η διεξαγωγή της έρευνας ή η δημιουργία της εφαρμογής. Η εφαρμογή μπορεί να είναι κάποιο πληροφοριακό σύστημα, μια διαδικτυακή εφαρμογή ή μια εφαρμογή για κινητά Android.

6. Συγγραφή τελικού κειμένου:  Η τελική  φάση της εργασίας είναι η σύνταξη του κειμένου. Η τελική της παρουσίαση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς το περιεχόμενό της πρέπει να είναι κατανοητό στους αναγνώστες. Παράλληλα το κείμενο πρέπει να τηρεί διεθνώς καθιερωμένους κανόνες και τύπους σύνταξης επιστημονικών κειμένων. Γι αυτό και η βιβλιογραφία είναι απαραίτητη για την παρουσίαση μιας επιστημονικής μελέτης και την δημοσίευση σε κάποιο βιβλίο ή επιστημονικό περιοδικό. Οι παραπομπές επίσης, μέσα στο κείμενο βοηθούν την περαιτέρω μελέτη του αναγνώστη, ο οποίος μπορεί να ανατρέξει στις πηγές και να λάβει μεγαλύτερη πληροφόρηση

7. Βιβλιογραφία - Περιεχόμενα - Παραρτήματα - Ευχαριστίες: Στο τέλος της κάθε εργασίας παρατίθενται οι βιβλιογραφία και τα παραρτήματα, ενώ τα περιεχόμενα μπορούν να τοποθετηθούν τόσο στην αρχή, όσο και στο τέλος. Τέλος, η βιβλιογραφία πρέπει να είναι χωρισμένη σε ελληνική και ξενόγλωσση, να έχει συγκεκριμένη και τυποποιημένη μορφή και να υπάρχει παράλληλα και μέσα στο κείμενο μέσω παραπομπών. Οι ευχαριστίες στην πτυχιακή εργασία μπαίνουν πάντα πριν τα περιεχόμενα

Η εκπόνηση πτυχιακών εργασιών που αναλαμβάνει το SBS Studies συνοδεύεται από  "Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας"  για να είστε 100% σίγουροι για το αποτέλεσμα!

Όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος οδηγός εκπόνησης εργασίας, το γραφείο χρησιμοποιεί τον πλήρη οδηγό του ΤΕΙ Αθηνών. Κάντε κλικ για να ανοίξει ο Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών του ΤΕΙ Αθηνών και δείτε αναλυτικά τι θα πρέπει να γράψετε σε κάθε στάδιο και πως ακριβώς γίνεται η συγγραφή μιας πτυχιακής εργασίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πτυχιακές Εργασίες Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πτυχιακές εργασίες Λογιστικής

Πτυχιακές εργασίες Ναυτιλίας

Πτυχιακές εργασίες Νοσηλευτικής

Πτυχιακές εργασίες Φυτικής Παραγωγής

Πτυχιακές εργασίες Διαιτολογίας

Πτυχιακές εργασίες Αυτοματισμού

Πτυχιακές εργασίες Βιβλιοθηκονομίας

Πτυχιακές εργασίες Φυσικοθεραπείεας

Πτυχιακές εργασίες Πληροφορικής

Πτυχιακές εργασίες Τουριστικών επιχειρήσεων

Πτυχιακές  εργασίες Γεωπονίας

Πτυχιακή εργασία Δομή

Πτυχιακή εργασία Αγγλικά

Δωρεάν Εκτίμηση και Κοστολόγηση Εργασίας

Σας προσφέρουμε εντελώς δωρεάν την ανάλυση και κοστολόγηση της εργασίας! Μπορούμε να σας βοηθήσουμε ανεξάρτητα από το θέμα της εργασίας ή το στάδιο στο οποίο βρίσκεστε!

πτυχιακές εργασίες έτοιμες, πτυχιακή εργασία, πτυχιακες εργασιες λογιστικης, διπλωματικές εργασίες, πτυχιακες εργασιες τει, φοιτητικες εργασιες, διπλωματική εργασία, μεταπτυχιακές εργασίες νοσηλευτικής - διοίκησης επιχειρήσεων, ετοιμες πτυχιακες εργασιες, πτυχιακες εργασιες θεσσαλονικη, πτυχιακες εργασιες αθηνα, πτυχιακεσ εργασιεσ, πτυχιακες εργασιες τιμες, εκπονηση πτυχιακων εργασιων αθηνα, φοιτητικές εργασίες εξαμήνου, πτυχιακες εργασιες download, πτυχιακή εργασία ΤΕΙ, Διπλωματικη εργασια ΑΕΙ, ptyxiakes ergasies